20.05.2011 Starost: 11 let
Kategorija: Novice

OBJAVA RAZPISA SLUŽBE VLADE RS ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN REGIONALNO POLITIKO TER SLOVENSKEGA REGIONALNO RAZVOJNEGA SKLADA

Ljubljana, 20. 5. 2011 – Služba Vlade za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je danes objavila Javni razpis za podjetja za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest v Pokolpju, ki vključuje občine Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, čŒrnomelj, Loški Potok in Kostel. Prav tako je danes podoben razpis objavil Slovenski regionalno razvojni sklad iz Ribnice in sicer za področje sofinanciranja začetnih investicij in ustvarjanje novih delovnih mest na obmejnih problemskih območjih.


 

Do sredstev so upravičena

podjetja iz 9 razvojnih regij in 57 občin, in sice:

- Goriška: Ajdovščina, Brda, Cerkno, Kanal, Miren – Kostanjevica, Vipava,

- Gorenjska: Bohinj, Jezersko, Kranjska Gora, Preddvor, Gorje,Tržič, Žirovnica,

- JV Slovenija: Dolenjske Toplice, Ribnica, Ĺ entjernej,

- Koroška: čŒrna na Koroškem, Mežica, Dravograd, Muta, Podvelka, Prevalje, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec, Ribnica na Pohorju, Vuzenica,

- Notranjsko kraška: Loška dolina, Ilirska Bistrica, Pivka, Postojna,

- Obalno kraška: Divača, Hrpelje – Kozina, Komen,

- Podravje: Benedikt, Cirkulane, Kungota, Lovrenc na Pohorju, Majšperk, Podlehnik, Pesnica, Ruše, Selnica ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Videm, Zavrč, Žetale,

- Posavje: Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki,

- Savinjska: Kozje, Luče, Rogatec, Podčetrtek, Solčava, Ĺ marje pri Jelšah.

 

Kot obmejne občine se opredeljuje tiste, kjer živi več kot 50 odstotkov prebivalcev v desetkilometrskem obmejnem pasu, kjer je opazen primanjkljaj delovnih mest ter imajo podpovprečno gostoto poselitve. Med obmejna problemska območja se vključujejo tudi občine, ki mejijo na obmejne občine in imajo več kot 45-minutno povprečno dostopnost do najbližjega priključka avtoceste ali hitre ceste ali visok delež površine, vključene v območje Nature 2000.

 

Podjetja iz Pomurske regije in Posočja niso upravičena do kandidiranja za nepovratna državna sredstva. Za vse občine v Pomurski regiji in tri občine iz upravne enote Ormož je bil do 19. 5. 2011 odprt poseben javni razpis z enakimi cilji z naslova Zakona o ukrepih razvojne podpore Pomurski regiji v obdobju 2010-2016, v Posočju pa je tak razpis letos že bil izveden iz naslova programa popotresne razvojne pomoči SOčŒA 2013.

 

Na obeh javnih razpisih je mogoče pridobiti do 500.000 evrov državne pomoči, rok za oddajo vlog pa je 30. 6. 2011.

 

Do razpisov lahko dostopate na spletni strani SVLR  in na spletni strani Slovenskega regionalno razvojnega sklada.

* * *


< ZOS NASPROTOVAL SPREJETJU NOVELE ZAKONA O POSLANCIH