19.06.2008 Starost: 15 let
Kategorija: Novice

OBJAVA PRVEGA JAVNEGA RAZPISA V OKVIRU ČEZMEJNEGA SODELOVANJE MED SLOVENIJO IN HRVAŠKO

Služba Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko bo v petek objavila prvi javni razpis v okviru čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Hrvaško .


Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko kot organ upravljanja operativnega programa čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Hrvaško v obdobju 2007-2013 bo v petek objavila prvi skupni javni razpis za sofinanciranje projektnih predlogov iz instrumenta predpristopne pomoči (IPA) za komponento čezmejnega sodelovanja. Omenjeni javni razpis bo objavljen kot prvi v EU v okviru programov IPA, kar je velik uspeh tako za Slovenijo kot za Hrvaško. Operativni program čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Hrvaško vsebuje naslednje prednostne osi: ekonomski in socialni razvoj (razvoj turizma in podeželja, razvoj podjetništva, socialna integracija), trajnostno upravljanje naravnih virov (varstvo okolja, ohranjanje zavarovanih območij) in tehnična pomoč. Poleg tega program zajema še horizontalne teme, kot so razvoj človeških virov in informacijska družba.
Upravičena območja v Sloveniji so Pomurska, Podravska, Savinjska, Spodnjeposavska, Jugovzhodna Slovenija, Notranjsko-kraška in Obalno-kraška statistična regija, na Hrvaškem pa Medžimurje, Varaždin, Krapina-Zagorje, Zagreb, Karlovac, Primorsko-Goranska županija in Istra. Poleg tega se lahko izdatki, ki so nastali pri izvajanju projektov, do največ 20 odstotkov celotnega zneska sofinancirajo iz prispevka EU še v Osrednjeslovenski statistični regiji in v mestu Zagreb. Zahteva se, da je vsaj en projektni partner iz Slovenije in vsaj en iz Hrvaške. Projektni partnerji se morajo poleg tega - razen v izjemnih upravičenih primerih - nahajati znotraj upravičenega območja. Zgornja meja glede števila projektnih partnerjev ni predpisana.

Rok za oddajo vlog je 20. oktober. V času javnega razpisa bodo organizirane delavnice, kjer bodo podrobneje obrazloženi pogoji sodelovanja na razpisu ter organizirana pomoč pri iskanju partnerjev in razvoju projektov. Informacije glede delavnic bodo na voljo na spletnih straneh www.svlr.gov.si in www.euskladi.si.
Končno odločitev o izbiri projektov bo sprejel skupni nadzorni odbor operativnega programa Slovenija-Hrvaška 2007-2013, ki je sestavljen iz predstavnikov obeh sodelujočih držav. Rezultati javnega razpisa bodo predvidoma znani v začetku leta 2009.


< SEJA VLADE 18. JUNIJ 2008