18.03.2013 Starost: 9 let
Kategorija: Novice

OBJAVA PRIPOROČIL ZA IZVAJANJE 29. ČLENA NOVELE ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje pripravilo priporočila za izvajanje 29. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 57/12 in 109/12) in jih objavilo na svojih spletnih straneh.


Vse

uradne organe in druge organizacije, ki izvajajo naloge, povezane s tem členom,

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor poziva k uporabi in upoštevanju priporočil, saj bo to doprineslo k enotni

praksi in pravilni uporabi tega člena. 

Priporočila

za izvajanje 29. člena, kot tudi poročilo o njegovem izvajanju v prvem polletju

njegove veljavnosti oziroma uporabe, si lahko ogledate in prenesete na

povezavi:

www.mzip.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/pomembni_dokumenti/prostor/

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor bo tudi v prihodnje na tem spletnem naslovu objavljalo redna

poročila o izvajanju 29. člena. 


< JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA ZA DOLOČEN ČAS