03.04.2009 Starost: 11 let
Kategorija: Novice

OBJAVA JAVNEGA RAZPISA ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV VSEBINSKIH MREŽ NEVLADNIH ORGANIZACIJ NA NACIONALNI RAVNI ZA LETI 2009 IN 2010

Ministrstvo za javno upravo je danes v Uradnem listu RS objavilo javni razpis za sofinanciranje projektov vsebinskih mrež nevladnih organizacij na nacionalni ravni za leti 2009 in 2010. Informativna delavnica za prijavitelje bo 9. aprila 2009 v Avditoriju Centra Evropa v Ljubljani.


 

Ministrstvo za javno upravo je danes, 3. aprila 2009, v Uradnem listu RS objavilo javni razpis za sofinanciranje projektov vsebinskih mrež nevladnih organizacij na nacionalni ravni za leti 2009 in 2010.

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov vsebinskih mrež nevladnih organizacij, ki delujejo na naslednjih področjih: sociala, okolje, zdravje, kultura, šport in rekreacija, izobraževanje in usposabljanje, raziskovanje in znanost, človekove pravice in zagovorništvo, mednarodno razvojno sodelovanje ter podpora prostovoljstvu. Konkretni cilji razpisa so:

 

1. podpora vsebinskim mrežam NVO, da bodo prispevale k bolj usklajenemu delovanju NVO iz istih vsebinskih področij na nacionalni ter EU ravni;

 

2. podpora vsebinskim mrežam NVO, da bodo zagotavljale strokovna usposabljanja/izobraževanja za člane mreže ter NVO iz istega vsebinskega področja;

 

3. krepitev sodelovanja NVO iz istega vsebinskega področja v procesih oblikovanja in izvajanja javnih politik s področja delovanja mreže NVO na nacionalni in EU ravni;

 

4. promocija vsebinskega področja, politik, programov ter skupnih aktivnosti vsebinske mreže NVO z namenom ozaveščanja širše ter posebnih javnosti/ciljnih skupin (mediji, gospodarstvo, javna uprava) o ključnih razvojnih vprašanjih na določenem vsebinskem področju ter vlogi in pomenu NVO;

 

5. podpora usposabljanju in izobraževanju za zaposlene in prostovoljce vsebinskih mrež NVO tj. zaposlene in prostovoljce prijavitelja.

 

Javni razpis za izbor projektov delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete:

 

Institucionalna in administrativna usposobljenost, prednostne usmeritve Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga.

 

Informativna delavnica za prijavitelje bo 9. aprila 2009 od 10:00 do 14:00 v Avditoriju Centra Evropa, Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana. Podrobnejše informacije, besedilo razpisa in razpisna dokumentacija so dostopni na:


< 20. REDNA SEJA VLADE RS