17.10.2008 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

OBJAVA 1. JAVNEGA RAZPISA ZA ODDAJO PREDLOGOV STRATEŠKIH PROJEKTOV V OKVIRU PROGRAMA ČEZMEJNEGA SODELOVANJA SLOVENIJA-ITALIJA 2007-2013

Ljubljana, 17. 10. 2008 - Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina je v vlogi organa upravljanja programa 15. 10. 2008 v deželnem uradnem listu objavila prvi javni razpis za oddajo predlogov strateških projektov, ki bodo sofinancirani iz Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013. Prvi javni razpis za oddajo predlogov strateških projektov je bil objavljen 17. 10. 2008 objavljen tudi v Uradnem listu Republike Slovenije.


 

Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 vsebuje naslednje prednostne naloge:

· Prednostna naloga 1: “Okolje, transport in trajnostna teritorialna integracija”

· Prednostna naloga 2: “Konkurenčnost in na znanju temelječa družba”

· Prednostna naloga 3: “Socialna integracija”.

 

Upravičeno območje Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 je:

· v Republiki Sloveniji: Goriška statistična regija, Obalno-kraška statistična regija, Gorenjska statistična regija, Osrednjeslovenska statistična regija (načelo fleksibilnosti) in Notranjsko-kraška statistična regija (načelo fleksibilnosti)

· v Republiki Italiji: Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina: Tržaška, Goriška in Videmska pokrajina; pokrajina Pordenone (načelo fleksibilnosti); Dežela Veneto: pokrajine Benetke, Rovigo in Padova; pokrajina Treviso (načelo fleksibilnosti); Dežela Emilia-Romagna: pokrajini Ferrara in Ravenna.

 

V okviru tega javnega razpisa bo za sofinanciranje aktivnosti iz Evropskega sklada za regionalni razvoj na voljo znesek v višini 35 mio evrov ter 5,25 mio evrov nacionalnih sredstev. Iz programa se lahko sofinancirajo samo upravičeni izdatki, pri čemer lahko znaša sofinanciranje Skupnosti iz sredstev ESRR do največ 85 odstotkov javnega sofinanciranja.

 

Vsak predlog projekta se lahko nanaša samo na eno od zgoraj navedenih prednostih nalog. Vsak prijavitelj lahko predloži samo eno vlogo za posamezno prednostno nalogo. Celotni skupni izdatki strateških projektov morajo biti višji od 1 mio €. Projektni partnerji morajo izkazovati pravno, finančno in operativno sposobnost za sodelovanje.

 

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani www.euskladi.si ter na skupni spletni strani www.interreg-it-si.org.

 

Rok za oddajo vlog je 1. december 2008 do 12. ure. V času javnega razpisa bodo organizirane delavnice, kjer bodo podrobneje obrazloženi pogoji sodelovanja na razpisu ter organizirana pomoč pri iskanju partnerjev in razvoju projektov. čŒasovni razpored delavnic je objavljen na spletni strani www.interreg-it-si.org, obdobje 2007-2013. Delavnica bo v Sloveniji potekala 5. novembra 2008.

 

Izbor strateških projektov poteka na podlagi dvostopenjskega postopka javnega razpisa. Celoten postopek od objave javnega razpisa za oddajo Predlogov projektnih idej do objave končne prednostne lestvice projektnih predlogov, ki bodo sofinancirani po zaključku druge stopnje javnega razpisa, traja 11 mesecev. Končno odločitev o izbiri projektov bo sprejel Nadzorni odbor programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013, ki je sestavljen iz predstavnikov obeh sodelujočih držav.

 

* * *


< NOVINARSKA KONFERENCA PO 5. SEJI PREDSEDSTVA ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE