28.12.2009 Starost: 13 let
Kategorija: Novice

OBČINSKE KOMISIJE DANES ZAČNEJO Z OCENJEVANJEM ŠKODE PO POPLAVAH

Ljubljana, 28.12.2009 – Danes se začne ocenjevanje škode na območjih, ki so jih v zadnjih dneh prizadeli poplave in plazovi. V prizadetih občinah so že ustanovili občinske komisije, ki zdaj čakajo le še na uredbo Uprave RS za zaščito in reševanje, po kateri lahko tudi uradno začnejo z delom. Po besedah Bojana Kuntariča bo Uredba izdana še danes.


Občinske komisije bodo morale ocenjevanje škode zaključiti do datuma, ki bo naveden na uredbi Uprave RS za zaščito in reševanje. Ni še znano, kateri datum bo naveden. Končna poročila pa bodo morale poslati na državno komisijo.

 

Državna komisija bo poročila bodisi potrdila bodisi zavrnila. Posamezno poročilo lahko tudi sama še enkrat preveri. Izdelala bo tudi skupno poročilo, ki bo poslano na vlado. Ta bo morala odločiti, ali se z ocenjeno škodo strinja ali ne in zagotoviti sredstva za njeno povračilo.

 

Po zakonu o odpravi posledic naravnih nesreč lahko sicer vlada sredstva za povračilo škode iz državnega proračuna odobri, če je skupna neposredna škoda višja od 0,3 promila načrtovanih prihodkov državnega proračuna.

 

Zakon tudi določa, da mora ministrstvo za okolje najpozneje tri mesece potem, ko se vlada odloči, da bo za odpravo posledic naravne nesreče odobrila proračunska sredstva, po predhodnem soglasju ministrstva za finance in državne komisije za oceno škode vladi predložiti program odprave nesreče. V njem se natančno določi dinamika in način obnove prizadetih območij.

 

Do proračunskih sredstev za odpravo posledic nesreče so sicer upravičeni državni organi, občine, osebe javnega prava, osebe zasebnega prava za obnovo objektov za izvajanje dejavnosti, lastniki stanovanj in lastniki objekta, ki je razglašen za kulturni spomenik ali za objekt, ki je namenjen varstvu naravne znamenitosti.


< 60. REDNA SEJA VLADE