15.09.2009 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

OBČINE ZAHTEVAJO VIŠJO POVPREČNINO, KOT JO PREDLAGA VLADA

Spodnja Slivna, 14.09.09 - Včeraj je v Spodnji Slivni pri Vačah potekala 3. Skupna seja Predsedstev Združenja občin Slovenije (ZOS) in Skupnosti občin Slovenije (SOS). Na skupni seji so člani obeh predsedstev obravnavali problematiko v zvezi z določitvijo višine povprečnine za leti 2010 in 2011, ki jo mora vlada upoštevati ob sprejetju proračuna za leti 2010 in 2011.


V zvezi z določitvijo višine povprečnine za leti 2010 in 2011 je bilo sklenjeno, da bo okvirna zahteva obeh združenj 581,20 €, povišana za inflacijo. čŒlani predsedstev so predstavili svoja stališča in vladi sporočili, da se s predlagano višino povprečnine ne strinjajo. Soglasno sta bila sprejeta dva sklepa, prvi, po katerem združenja od vlade pričakujeta, da se bo predsednik Vlade RS sestal s predsednikoma obeh združenj, kjer bi se pogovorili o sodelovanju med predstavniki občin in Vlado. Drugi soglasno sprejeti sklep pa je, da se skliče skupna seja predstavnikov občin z ministrico za lokalno samoupravo, ministrom za finance in ministrom za razvoj in evropske zadeve v dvorani Državnega zbora. Obenem je bilo večkrat poudarjeno, da vlada ni izpolnila obljub, danih na pogajanjih o povprečnini za leto 2009, in sicer prenosa kmetijskih in stavbnih zemljišč na občine, poenostavitve postopka določanja cen komunalnih storitev (izločitev predhodnega soglasja vlade je sicer bilo, vendar tudi trenutna ureditev ni primerna) in znižanja cen električne energije za občine na raven gospodinjstev.

 

čŒlani obeh predsedstev so bili seznanjeni s predlogom sprememb zakona o kmetijskih zemljiščih in zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS in sklenili, da pripravljen predlog novele zakona občinam ne ustreza, ter da ga bo potrebno spremeniti.

 

Kot ključen problem se je med sejo z vseh strani večkrat izpostavil predvsem problem, da dogovora o povprečnini za leto 2009 ni bil uresničen, s predlagano zakonodajo na področju kmetijskih zemljišč in sklada kmetijskih zemljišč pa je jasno, da rešitev te točke na način, ki bi občinam ustrezal s strani Ministrstva za kmetijstvo gospodarstvo in prehrano, ni predviden. Glede te teme je bil zato predlagan še tretji sklep, in sicer, da se predsednika združenj s predstavniki ponovno sestaneta z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter ponovno predstavita svoje mnenje glede sprememb zakonodaje, kot predstavnika vseh slovenskih občin.


< SKUPNA SEJA PREDSEDSTEV ZOS IN SOS IN SREČANJE VSEH SLOVENSKIH ŽUPANOV