08.10.2008 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

OBČINE POZITIVNO OCENJUJEJO DELO TEHNIČNO INFORMACIJSKE PISARNE NA PTUJU ZA POMOČ OŠKODOVANCEM PO NEURJIH

Ljubljana 8. 10. 2008 - Minister za okolje in prostor Janez Podobnik se je na včerajšnjem sestanku z vodjo Tehnično informacijske pisarne na Ptuju za pomoč oškodovancem po neurjih 15. in 16. avgusta 2008, Marjanom Klobučarjem, seznanil z delovanjem v pisarni, ki je začela delovati 25. avgusta 2008. Občine, ki jih je prizadelo neurje, posebej obsoteljske, danes, njeno delo ocenjujejo kot zelo pozitivno.


 

Po besedah vodje pisarne se je v pisarni oglasilo okoli 2000 obiskov, 350 jih je iskalo informacije in nasvete prek telefona, izdelali so skoraj 500 elaboratov za obnovo poškodovanih ostrešij. Sodelavci pisarne so oškodovancem pomagali s svetovanji tudi na terenu. Najpogosteje so ljudje zastavljali strokovna vprašanja o kritini, oziroma obnovi ostrešij, sledila so vprašanja glede razpisa za ugodne kredite ter prošnje za posredovanje aktualnih informacij glede možnosti pomoči pri obnovi in svetovanja glede računov ter pogodb z izvajalci.

 

Minister Janez Podobnik je menil, da postaja takojšnja ustanovitev pisarne na območju, ki ga prizadene naravna nesreča model, ki ga je vredno obdržati. Vlada RS je prejšnji teden sprejela Oceno škode zaradi neurja z deževjem, močnim vetrom in točo 15. in 16. avgusta 2008, na osnovi katerega MOP pripravlja program odprave posledic tega neurja. Pri pripravi programa bodo upoštevana že dodeljena sredstva državnega proračuna, kot tudi še potreben obseg sredstev za odpravo posledic te naravne nesreče.

 

Eko sklad je dobil preko 500 vlog, izdal pa že 150 odločb za dodelitev ugodnih, brezobrestnih in brezstroškovnih kreditov.

 

Okoljsko ministrstvo bo ponovno pozvalo izvajalce javnih služb in občine, da bolj ažurno sporočajo podatke o odloženih azbestno cementnih kritinah in z njimi povezanimi stroški.

 

* * *


< DANES ZAČETEK EVROPSKEGA TEDNA REGIJ IN MEST