29.11.2021 Starost: 1 let

OBČINE NAPREDOVALE PRI UPORABI DIGITALNIH TEHNOLOGIJ

Ljubljana, 29. 11. 2021 - V času epidemije so občine in v njih zaposlenih naredili velik korak k uporabi digitalnih tehnologij, bo pa treba delo na tem področju nadaljevati, so na spletnem posvetu digitalnega stičišča 4PDIH ugotavljali udeleženci. Po oceni ministra Boštjana Koritnika bo treba predvsem povečati zavedanje o uporabnosti takih tehnologij in motivacijo.


Slovenija po oceni ministra za javno upravo Koritnika na področju digitalne preobrazbe beleži napredek, kar je pokazala tudi lestvica indeksa digitalnega gospodarstva in družbe - Desi, kjer se je s 16. povzpela na 13. mesto. Bo pa treba po njegovi oceni delo nadaljevati, tako v javnem sektorju na ravni države kot na ravni občin.

 

"Treba bo povečati predvsem zavedanje ljudi o pomenu digitalnih tehnologij in motivacijo, da bodo šli iz cone udobja in se lotili nečesa novega," je dejal. Vse večja uporaba digitalnih tehnologij je namreč globalni trend.

 

Ministrstvo na tem področju po besedah ministra sicer zato izvaja številne projekte, namenjene predvsem usposabljanju in izobraževanju zaposlenih.

 

Vodja 4PDIH Emilija Stojmenova Duh je ocenila, da je težava predvsem v tem, da so izobraževanja, ki jih je omenil Koritnik, namenjena predvsem javnim uslužbencem državne uprave, manj pa zaposlenim na občinah, zato "najbolj potrebujemo usposabljanja za lokalne javne uslužbence", je dejala. Tudi županja občine Kungota Tamara Šnofl je ministra pozvala, naj pripravijo dodatna izobraževanja za zaposlene na občinah, saj stanje, posebej v manjših občinah, ni rožnato.

 

Kočevski župan Vladimir Prebilič je opozoril, da je težava ponekod, predvsem v večjih in prostranih občinah, kakršna je Kočevje, tudi ustrezna infrastruktura. Najprej je treba imeti primeren dostop do interneta, nato pa se lahko izvaja digitalna preobrazba, je dejal.

 

Zavzel se je za to, da bi se zagotovil denar za zaposlitev vsaj ene osebe na skupnih občinskih upravah, ki bi skrbela za digitalno opismenjevanje posameznih občinskih uprav in njihovo izobraževanje na področju kibernetske varnosti.

 

Minister Koritnik je glede izobraževanj povedal, da ta niso namenjena izključno zaposlenim v državni upravi, res pa je, "da tega nismo posebej promovirali, kar se bo v prihodnje spremenilo". Glede zaposlitve osebe za digitalizacijsko opismenjevanje na skupnih občinskih upravah pa je dejal, da je to že v načrtu: "V ta namen imamo pripravljeno spremembo zakona o financiranju občin. Naš cilj je, da je sprejeta do 1. januarja."

 

V času epidemije so se sicer zaposleni na občinah dokaj hitro prilagodili novemu načinu dela, so ugotavljali danes. "Potrebnega je bilo le nekaj razumevanja in zavedanja, da bo treba temu področju nameniti več pozornosti," je dejal župan Škofje Loke Tine Radinja. V Kočevju so po besedah župana Prebiliča zaposlene usmerjali in vzpodbujali predvsem z lastnim zgledom in tudi nakupom nove računalniške opreme.

 

Glede načrtov za prihodnje, je Radinja povedal, da si želijo postati ena najbolj prodornih občin na področju digitalnih tehnologij, zato veliko delajo na izobraževanjih, ki so jih ponudili tudi zaposlenim v drugih javnih zavodih v občini.

 

V Kočevju nameravajo po besedah Prebiliča nadaljevati s projektom e-arhiviranja občinske dokumentacije, radi bi tudi digitalizirali in s tem optimizirali ravnanje z odpadki. V Kungoti pa bi radi po besedah županje Šnoflove na višjo raven dvignili digitalno poslovanje z občani, načrtujejo tudi e-arhiviranje občinske dokumentacije.

 

Spletni posvet na temo digitalnih veščin v lokalni samoupravi je pripravilo digitalno stičišče 4PDIH. Gre za lokalno pobudo, ki pomaga pri digitalizaciji in digitalni preobrazbi, predvsem na obrobnih področjih. Pri tem tesno sodelujejo z ministrstvom, združenji občin in razvojnimi inkubatorji.


< TA TEDEN V PARLAMENTU - SPREMEMBE SESTAVE VZGOJNO IZOBRAŽEVALNIH SVETOV