05.10.2018 Starost: 5 let

OBČINE AKTIVNE PRI IZVAJANJU PODNEBNIH UKREPOV

Ljubljana, 5. oktober 2018 - v Hiši Evropske Unije je potekal posvet ob izidu Lokalnega semaforja podnebnih aktivnosti 2018. Lokalni semafor je spletna aplikacija, s katero lahko občine prvič v Sloveniji celovito preverijo, kako uspešne so pri izvajanju podnebnih ukrepov. Razvili so ga na Institutu »Jožef Stefan« v okviru projekta LIFE Podnebna pot 2050. Kar 48 kazalcev aktivnosti pri izvajanju podnebnih ukrepov je predstavljenih za vseh 212 občin. Uporaba semaforja je za občine brezplačna – lahko ga dopolnijo še s svojimi podatki in tako pridobijo še bolj poglobljeno sliko.


»Občine izvajajo različne podnebne ukrepe. Spremljanje njihove uspešnosti je bilo do sedaj izjemno zahtevno, saj so bili podatki razdrobljeni po različnih virih. V Lokalnem semaforju podnebnih aktivnosti so vsi podatki zbrani na enem mestu in predstavljeni na pregleden način. Zbrani so podatki iz javnih evidenc, kot tisti, ki jih vnašajo občine same. Za večjo preglednost so ukrepi razdeljeni na osem področij: stavbe, promet, kmetijstvo, gozdarstvo, industrija, odpadki, električna energija, pridobljena iz obnovljivih virov, ter daljinsko ogrevanje,« je o semaforju dejal vodja Centra za energetsko učinkovitost IJS mag. Stane Merše. 

Prvi zanimivi rezultati Lokalnega semaforja podnebnih aktivnosti:

  • Slovenija je v letu 2012 ločeno zbrala 46 % vseh gospodinjskih odpadkov, leta 2016 pa že 57 %. V sedmih občinah, to so Vrhnika, Preddvor, Gorenja vas-Poljane, Log-Dragomer, Borovnica, Makole in Šenčur, so močno presegli slovensko povprečje in ločeno zbrali več kot 80 %.

 

  • V obdobju 2013–2017 je bila v 150 občinah s sredstvi iz Kohezijskega sklada spodbujena energetska prenova stavb s skupno ogrevano tlorisno površino skoraj 765.000 m2, kar ustreza približno 273 povprečno velikim osnovnim šolam.

 

  • V Sloveniji imamo 58 občin, ki oskrbujejo stavbe z daljinsko toploto. V 32 občinah je v sistemih daljinskega ogrevanja iz obnovljivih virov proizvedena vsaj polovica energije. Za proizvodnjo toplote izkoriščajo v enem sistemu geotermalno energijo, v ostalih pa lesno biomaso.

 

  • V 16 občinah ekološko kmetujejo na več kot 30 %  vseh kmetijskih zemljišč, - izstopa občina Jezersko s 60 %. Skupno se v teh občinah nahaja 29 % vseh zemljišč, na katerih se v Sloveniji ekološko kmetuje.

Lokalni semafor je namenjen predvsem občinam, saj spodbuja izmenjavo dobrih praks in daje boljši vpogled v aktivnosti občine na več področjih. Med njimi so na primer cilji zmanjšanja emisij, za katere so se občine obvezale, spodbujene investicije v energetsko prenovo stavb v lasti občin, število polnilnic za električna vozila in delež ločeno zbranih frakcij odpadkov.

V Lokalnem semaforju podnebnih sprememb so pripravljeni temeljni kazalci za vseh 212 občin v Sloveniji. Semafor jim poleg tega omogoča, da bazo podatkov nadgradijo in tako pridobijo bolj poglobljeno sliko o svojih aktivnostih na področju podnebnih sprememb. Razvitih je bilo 57 kazalnikov, ki prikazujejo aktivnosti občin na področjih blaženja podnebnih sprememb. Kar 48 od teh kazalnikov je predstavljenih za vse občine v Slovenije, preostali pa so izpolnjeni le za občine, ki so aktivno sodelovale v času vzpostavitve spletne platforme. Semafor lahko brezplačno uporabljajo vse občine.

(Spletni naslov do semaforja: https://semafor.podnebnapot2050.si/)

 

Poleg predstavitve Lokalnega semaforja je na dogodku potekal tudi posvet »Načrtovanje, financiranje in izvajanje podnebnih ukrepov v občinah«. Osredotočili so se na financiranje prenove stavb ter na nov cikel priprave lokalnih energetskih konceptov. »Za občine bodo v okviru dolgoročne podnebne strategije, ki jo mora Slovenija pripraviti do leta 2020 pomembne zlasti vsebine o financiranju in načrtovanju ukrepov. Spodbudno je, da so občine že aktivne in izvajajo številne ukrepe ter, da so si nekatere zastavile lastne cilje zmanjševanja emisij toplogrednih plinov. Ob tej priložnosti nagovarjamo tudi ostale občine, da sledijo dobrim zgledom in postavijo ambiciozne podnebne cilje ter tako začnejo uspešno pot prehoda v nizkoogljičnost,« je dejal Matej Kacin iz Ministrstva za okolje in prostor.

Pomembno vlogo pri načrtovanju in izvajanju podnebnih ukrepov v občinah  imajo Lokalne energetske agencije. »Pomagamo pri  energetskem knjigovodstvu, energetskem pogodbeništvu, pripravi lokalnih energetskih konceptov, energetskih pregledih, upravljanju z energijo.  Zelo sem vesel, da je med pilotnimi 10 občinami kar 5 občin iz Primorske, kar kaže na to, da dobro izvajamo naše poslanstvo,« je dejal Rajko Leban iz Goriške lokalne energetske agencije.


< NAGOVOR PREDSEDNIKA ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE ROBERTA SMRDELJA NA KONGRESU SLOVENSKIH OBČIN