01.06.2016 Starost: 6 let

OBRAVNAVA PREDLOGA ZAKONA O POGREBNI IN POKOPALIŠKI DEJAVNOSTI PRESTAVLJENA

Ljubljana, 31. 5. 2016 - Odbor DZ za gospodarstvo je začel obravnavo vladnega Predloga zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti, ki celovito prenavlja sistemsko ureditev dejavnosti, vendar je obravnavo prekinil in prestavil na eno od naslednjih sej. Zakonodajno-pravna služba in občine so opozorile, da predlog posega v avtonomijo lokalnih skupnosti.


Pokopališka dejavnost bi z novim zakonom ostala v pristojnosti občin, medtem ko bi se pogrebna dejavnost, če bi bilo to mogoče, izvajala v okviru proste gospodarske pobude kot tržna dejavnost. Vendar pa so po predstavitvi mnenj, v kateri je bilo več opozoril na poseganje v avtonomijo lokalnih skupnosti, člani odbora podprli predlog, da se obravnava predloga prestavi.

 

Državljani bi s sprejetjem predlaganega zakona lahko sami izbrali izvajalca pogrebnih storitev, je na seji uvodoma pojasnil državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Aleš Cantarutti. V času oblikovanja predloga zakona je bilo sicer slišati nekatere bojazni, da bo tržna ureditev pogrebne dejavnosti zvišala stroške pogreba, predlog pa je bil po njegovih zagotovilih deležen več strokovnih in koalicijskih usklajevanj. Cantarutti je ocenil, da predlog ne posega v avtonomijo lokalnih skupnosti, kot jih je opozorila Zakonodajno-pravna služba, zato tudi niso spreminjali predloga.

 

Predlagani ureditvi nasprotujejo predvsem občine. Miloš Šenčur, ZMOS je ocenil, da gre za nedopusten poseg države na to področje. Z njim se je strinjal tudi Robert Martinčič iz Zbornice komunalnega gospodarstva, ki je ocenil, da zakon v tej obliki ni primeren. Vladni predlog o delitvi na pogrebno in pokopališko dejavnost sicer podpirajo v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, vendar pa se ne strinjajo s tem, da bi nadzor izvajala lokalna skupnost.

 

Pogrebna dejavnost glede na obstoječi predlog obsega pripravo in upepelitev pokojnika ter pripravo in izvedbo pogreba, kamor je vključen tudi prevoz pokojnika ali njegovih posmrtnih ostankov, razen če ne gre za prevoze v okviru zagotavljanja 24-urne dežurne službe. Državni sekretar je ocenil, da predlog odpravlja zastarelo zakonodajo iz leta 1984 in skuša upoštevati dejansko stanje v Sloveniji ter tudi evropske smernice. Predlog določa enotne pogoje za izvajanje pogrebne dejavnosti in usmerja k poenotenemu urejanju pokopališke dejavnosti na lokalni ravni. Določa tudi jasne pristojnosti nadzora nad izvajanjem zakona ter skladnostjo lokalnih predpisov, izdanih na njegovi podlagi. Izvajalec pogrebne dejavnosti bi za to moral pridobiti opravljanje dovoljenje Ministrstva za gospodarstvo.

 

 


< MESEČNI UTRIP MESECA MAJA