11.07.2008 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

OBČINAM PRAVNA PODLAGA ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV OBČANOV

Ljubljana,11. 07.08 - Poslanci so obravnavali predlog dopolnitev zakona o lokalni samoupravi, ki ga je vložila skupina poslancev s prvopodpisanim zdaj že pokojnim Kristijanom Jancem. Predlog daje občinam pravno podlago za pridobitev osebnih podatkov, s čimer bi lahko dodeljevali denarne pomoči in nagrade občanom ob obletnicah in posebnih priložnostih.


 

Poleg Janca se je pod zakonski predlog podpisalo še 14 poslancev. Po navedbah predlagateljev je namen dopolnitev zakona vzpostavitev pravne podlage za zbiranje osebnih podatkov, tako da bo občinam omogočeno dodeljevanje denarnih pomoči ali simboličnih nagrad občanom ob njihovih obletnicah in posebnih priložnostih, denimo ob rojstvu otroka ali dopolnjeni visoki starosti. Kot je v imenu predlagatelja dejal Mitja Slavinec (LDS), je predlog nastal na pobudo pokojnega poslanskega kolega Kristijana Janca potem, ko se je izkazalo, da občine nimajo pravne podlage za pridobivanje osebnih podatkov za namene dodeljevanja nagrad občanom. Po njegovo se bo s potrdsitvijo sprememb zakona zakonodajo na tem področju naredilo bolj usklajeno in življenjsko, hkrati pa se bodo spomnili pokojnega poslanca SLS.

 

Bogdan Barovič (SNS) je na primeru dveh svojih občank, starih 101 in103 leta, pokazal na neživljenjskost sedanje zakonodaje. Omenjeni občanki bi morali namreč sami priti na občino in izrecno dovoliti, da lokalna skupnost uporabi njune podatke ter jima nato izkaže pozornost v obliki simboličnega zneska.

 

Kot je dejal Marjan Drofenik (SLS), se je pokojni kolega Janc, ki je dal pobudo za spremembe zakona, srečal z eno od ovir, s katerimi se v praksi srečujejo župani slovenskih občin. Vili Rezman (DeSUS) je ob izrekanju podpore zakonu izrazil toliko večje presenečenje na pomisleki, ki so se pojavili na odboru za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, češ da gre za populizem in nesmiselno zapravljanje davkoplačevalskega denarja. Kot je opozoril, gre v predvidenih primerih zgolj za simbolne zneske.

 

Podporo zakonu je v imenu poslanske skupine Lipa napovedal tudi Boštjan Zagorac, in sicer zato, da se zadosti zakonodaji.

 

Kot je dejal Marijan Pojbič (SDS), se z zakonom strinjajo tudi v vladi ter v zakonodajno-pravni službi, zato bodo v poslanski skupini "z velikim veseljem podprli zakon".

 

Bojan Kontič (SD) pa je izrazil veselje, da je vlada v tem primeru soglašala z zakonskim predlogom skupine poslancev in da ga ni zavrnila, češ da je nepopoln in da bo sama pripravila boljši predlog.

 

Borut Sajovic (LDS) meni, da je zakon potrebno prilagoditi in ga spraviti v življenje. Po njegovo je namreč prav, da lokalne oblasti pokažejo pozornost in prisluhnejo ljudem.

 

Po besedah Cirila Testena tudi v poslanski skupini NSi predlog podpirajo, saj menijo, "da je to problematiko potrebno ustrezno urediti". O predlogu, ki se obravnava po skrajšanem postopku, so poslanke in poslanci odločali danes v okviru glasovanj.

 

* * *


< VLADA OBRAVNAVALA PREDLOG ZAKONA O POKRAJINAH