02.08.2008 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

OBČANOM PRIZADETIM V NEURJU NA VOLJO KREDITI ZA OKOLJSKE NALOŽBE (PREKRIVANJE STANOVANJSKIH OBJEKTOV)

Ljubljana, 2. 8. 2008 - Ekološki sklad je včeraj v uradnem listu objavil javni razpis za kreditiranje okoljskih naložb občanov na območjih, prizadetih v neurju z viharnim vetrom in točo 13. in 14. julija letos. Razpis velja do objave zaključka razpisa zaradi dodelitve vseh razpisanih sredstev v Uradnem listu, vendar najkasneje do 30. septembra.


Predmet razpisa je ugodno kreditiranje občanov, ki imajo stalno prebivališče na območjih, ki so bila prizadeta v omenjenem neurju, in sicer za naložbe v stanovanjske objekte, ki so bili zaradi neurja z viharjem in točko poškodovani.

 

Kot je razvidno iz razpisa, gre za naložbe, povezane s prekrivanjem stanovanjskega objekta. Skupna višina razpisanih sredstev znaša milijon evrov. Najvišji posamični kredit znaša do 20.000 evrov, najnižji pa 2000 evrov. Najdaljša odplačilna doba za kredite po tem razpisu znaša 10 let.

 

Oceno delne škode na stavbah, povzročene po naravni nesreči, za posamezen stanovanjski objekt, za katerega bo vlagatelj uveljavljal pravico do kredita po tem razpisu, bo sklad pridobil neposredno od uprave za zaščito in reševanje, ministrstva za obrambo oziroma ministrstva za okolje in prostor.


< SLUŽBA VLADE RS ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN REGIONALNO POLITIKO OBJAVILA 3 JAVNE RAZPISE