02.03.2009 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

O ZASEDANJU DRŽAVNEGA ZBORA

Ljubljana, 02. 03.09 - Poslanci se bodo sestali na zasedanju, na katerem bodo funkcionarjem izvršne, zakonodajne in sodne veje oblasti znižali plače. Razprava bo tekla tudi o črpanju evropskih sredstev in delu komisije za preprečevanje korupcije, zaradi vloženega ustavnega zakona o izbrisanih pa bo DZ ustanovil ustavno komisijo.


Ĺ e pred začetkom rednega zasedanja v ponedeljek bodo poslanke in poslanci prisluhnili predavanju vodje Laboratorija za biotehnologijo na Kemijskem inštitutu v Ljubljani in predavatelju bioinformatike na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Romanu Jerali, ki bo spregovoril o sintezni biologiji. Predsednik DZ Pavel Gantar je namreč na pobudo ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo sklenil, da bodo poslancem pred vsako redno sejo o dosežkih slovenske znanosti predavali vrhunski slovenski znanstveniki.

 

Seja se bo sicer začela s poslanskimi vprašanji predsedniku vlade Borutu Pahorju in ministrom. Vsebinski del seje se bo začel v torek, ko imajo poslanci na dnevnem redu novele zakonov o bančništvu, zavarovalništvu ter davku na dodano vrednost (DDV), o katerih je DZ že sklenil, da so primerni za nadaljnjo obravnavo.

 

 Del sredinega zasedanja bo namenjen razpravi o črpanju evropskih sredstev, ki jo je predlagal odbor za lokalno samoupravo in regionalni razvoj. Po razpravi naj bi poslanci vlado pozvali, naj pripravi poročilo o razlogih za razkorak v podatkih o prejetih evropskih sredstvih, naj opravi evalvacijo razvojnih prioritet Slovenije, naj preveri odločitve za obdobje 2007-2013, naj pripravi analizo sistema delovanja institucionalnega sistema za črpanje evropskih sredstev ter pri prihodnjem načrtovanju aktivnosti za pridobivanje evropskih sredstev sledi priporočilom računskega sodišča. Ĺ iroka razprava se obeta tudi pri obravnavi poročila o delu komisije za preprečevanje korupcije v letu 2007. Državni zbor naj bi ob tem vladi predlagal, da, upoštevajoč ustavno odločbo, pripravi predlog zakona, ki bo celovito uredil področje boja proti korupciji. Pri tem naj vlada preveri možnost uvedbe elektronskega obrazca najave premoženjskega stanja funkcionarjev ter določi organ, ki bo nadziral premoženjsko stanje funkcionarjev organa, zadolženega za preprečevanje korupcije. V četrtek pa bo državni zbor obravnaval zakon o začasnem znižanju plač funkcionarjev.

 

Odbor za notranjo politiko je v vladni predlog o znižanju plač funkcionarjev izvršne in sodne veje oblasti vključil tudi rešitve iz predloga zakona o začasni uvrstitvi določenih funkcij zakonodajne oblasti v plačne razrede, ki so ga predlagale vse poslanske skupine z izjemo SNS. S predlogom bo tako državni zbor zaradi zaostrenih gospodarskih razmer funkcionarjem izvršne, zakonodajne in sodne veje oblasti znižal plače za štiri odstotke. Z znižanjem funkcionarskih plač bo državni proračun privarčeval 2,8 milijona evrov.

 

DZ bo na četrtkovem delu seje predvidoma ustanovil tudi ustavno komisijo. Skupina opozicijskih poslancev je namreč v proceduro vložila t.i. ustavni zakon o izbrisanih, poslovnik DZ pa zahteva, da se ustavno komisijo ustanovi v 30 dneh po predložitvi predloga za začetek postopka za spremembo ustave. Na dnevnem redu seje je v četrtek še novela zakona o Slovenski izvozni in razvojni banki (SID banka), s katero vlada predlaga, da država kot njena edina lastnica do konca tega leta dokapitalizira SID banko z dodatnimi 160 milijoni evrov.

 

DZ pa bo obravnaval tudi novelo zakona o dohodnini, v skladu s katero bodo lahko samostojni podjetniki v letih 2008, 2009 in 2010 uveljavljali znižanje davčne osnove tudi za investicije v avtobuse in tovorna vozila z motorji, ki ustrezajo standardu Euro IV oz. Euro V.


< 15. SEJA VLADE