08.10.2015 Starost: 7 let

O PRORAČUNIH ZA PRIHODNJI DVE LETI TUDI KOMISIJA DZ ZA NADZOR JAVNIH FINANC

Ljubljana, 8. 10. 2015 - S predlogom proračunov za leti 2016 in 2017 in predlogom zakona o njunem izvrševanju se je seznanila tudi Komisija DZ za nadzor javnih financ. Člani komisije ugotavljajo, da so dokumenti pomanjkljivi, zato so vlado pozvali, naj jih dopolni tako, da bodo skladni z zakonoma o javnih financah in o fiskalnem pravilu.


Ugotovili so, da dokumenti ne vsebujejo podatkov o napovedih za štiri javnofinančne blagajne za to in prihodnja tri leta ter številk o strukturnem primanjkljaju in njegovi dinamiki oz. o primanjkljaju po metodologiji, ki je ključna za preverbo, ali sta proračuna v skladu z določili fiskalnega pravila.

Državna sekretarka na finančnem ministrstvu Mateja Vraničar je navzočim obljubila, da bo Ministrstvo za finance pripravilo podatke in jih čim prej dostavilo v DZ, kjer poteka obravnava proračunskih dokumentov. Zagotovila je še, da sta proračuna skladna s fiskalnim pravilom, programom stabilnost in zavezami, ki jih je država dala EU.

Kot je še povedala, je ministrstvo 14 dni pred skrajnim rokom izdalo pravilnik o zaključku izvrševanja letošnjega proračuna. Že v polletju so ocenili, da bo poraba na področju transferjem posameznikom in gospodinjstvom višja od predvidene za 20 milijonov evrov, dodaten angažma pa zahtevajo še nedogovorjena višina povprečnine za občine ter 5,8 milijona evrov sredstev za obvladovanje povečanega pritoka migrantov.

Poleg pogajanj z občinami so odprta postavka še plače v javnem sektorju. Če bo soglasje s sindikati doseženo, se bo vključilo dogovorjene ukrepe s finančnim učinkom, kot je bil predviden, če ne, bo morala vlada do konca leta predlagati druge nadomestne ukrepe, da se doseže zadane finančne učinke, ki jih glede na javnofinančno sliko lahko izpelje.

* * *


< ODBORI DZ RS O PREDLOGIH PRORAČUNOV ZA LETI 2016 IN 2017