23.06.2015 Starost: 7 let

O POVPREČNINI TUDI NA PRISTOJNEM PARLAMENTARNEM ODBORU

Ljubljana, 23. 6. 2015 – Odbor DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je na zahtevo skupine poslancev obravnaval problematiko financiranja občin. Tako kot predlagatelji so tudi predstavniki združenj občin opozorili na načrtovano znižanje povprečnine v drugem polletju, ki pa ga ne spremljajo dogovorjeni ukrepi za znižanje stroškov občin. Seje Odbora se je udeležil tud predsednik ZOS Robert Smrdelj.


Po januarskem dogovoru med Vlado RS in občinami naj bi se povprečnina v drugem polletju iz sedanjih 525 znižala na 500 evrov, pogoj za to pa je sprejetje ukrepov, ki bodo stroške občin v skupni vrednosti znižali za 22,8 milijona evrov. Toda teh ukrepov ni oziroma gre za neke drobtinice, za katere se sploh ne ve, kdaj bodo začele veljate in kakšni bodo učinki, je razloge za današnjo sejo pojasnil Zvonko Lah. Predlagajo, da se povprečnina s 1. julijem ne zniža. Zavzel se je za to, da država občinam zagotovi najnujnejša sredstva za izvajanje zakonsko določenih nalog. Skoraj polovica občin namreč po njegovih besedah ni likvidna.

 

Minister za javno upravo Boris Koprivnikar je med drugim izrazil pričakovanje, da bodo tudi občine delile usodo makroekonomske situacije, v kateri se nahajamo. "Lahko sprejmemo dejstvo, da damo občinam več denarja, ampak potem se moramo tudi vprašati, komu ga bomo vzeli," je dejal minister.

Koprivnikar se ne strinja, da so ukrepi za znižanje stroškov občin, ki jih je vlada pripravila v skupni vrednosti nekaj več kot devet milijonov evrov na letni ravni, kozmetični popravki, ti bodo po njegovih besedah delovali trajno. Ob tem priznava, da niso dosegli cilja, ki je bil 22,8 milijona evrov, zato meni, da je korektno, da dogovorjeno višino povprečnine za drugo polletje korigirajo.

 

Tudi državna sekretarka na Ministrstvu za finance Mateja Vraničar je pojasnila, da povprečnine v višini 525 evrov ne morejo zagotoviti, predlagajo pa, da se pri nižanju upoštevajo prihranki, ki bodo uvedeni. Po njenih napovedih bo vlada pripravila predlog tako, da bo DZ o višini povprečnine lahko odločal na julijski seji.

 

Predsednik Združenja občin Slovenije Robert Smrdelj je podprl napor Vlade RS, da uravnoteži javne finance. Pojasnil pa je, da so bili stroški občin za izvajanje obveznih nalog v preteklih treh letih v povprečju 662 evrov, zato morajo manjkajoča sredstva za te naloge že zdaj iskati drugje. Po njegovih trditvah manevrskega prostora pri povprečnini ni več.

 

Glede pripravljenih vladnih ukrepov Smrdelj pojasnjuje, da so med njimi racionalizacije, ki niso neposreden strošek občin. Zato je izrazil bojazen, da bodo občinam znižali prihodke, odhodki pa bodo ostali. Zamik znižanja povprečnine bi bil korekten in potreben. Na podlagi ukrepov, ki bodo začeli veljati, pa bi ocenili učinke, ki bi se začeli upoštevati pri povprečnini prihodnje leto, je pojasnil.

 

Člani odbora so zavrnili sklepa na predlog predlagateljev seje in sprejeli tri sklepe odbora, v katerih med drugim ugotavljajo, da bo Vlada izpolnila zavezo iz dogovora z občinami, in Vlado pozivajo, naj do oktobra poroča o učinkih pripravljenih ukrepov.

 

 


< PO NADALJEVANJU POGOVOROV MED PREDSTAVNIKI VLADE IN OBČIN NIČ NOVEGA: ZDRUŽENJA OBČIN VZTRAJAMO NA 525, VLADA NA 514,22 EVROV POVPREČNINE