09.10.2015 Starost: 7 let

O FINANČNIH SREDSTVIH ZA REGIONALNO KOHEZIJO V PRIHODNJIH DVEH LETIH

Ljubljana, 9. 10. 2015 – S predlogom proračunov za leti 2016 in 2017, ki se nanaša na Službo Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, se je seznanil tudi Odbor Državnega zbora za zadeve EU. Tako bo v prihodnjih dveh letih za področje regionalne kohezije na voljo 205 oziroma 292 mio evrov.


Ministrica za razvoj, strateške projekte in kohezijo Alenka Smerkolj je ob predstavitvi predlogov proračunov za leti 2016 in 2017 povedala, da bo v prihodnjih dveh letih z naslova SVRK na voljo 205 oziroma 292 milijona evrov. Poudarila, da sta osnutka proračunov neprimerljiva z lanskim proračunom, razlog pa je nov pristop ter kohezijska politika in način pridobivanja sredstev. Sredstva se bodo z 69 milijonov evrov v prihodnjih dveh letih povečala na 205 oziroma 292 milijonov evrov, a so v to vključena sredstva, ki jih bo SVRK kasneje razdelil med posamezne resorje ministrstev glede na programe v okviru izvedbenih načrtov.

Med projekti, na katere bo SVRK prerazporedila sredstva, so tako zdravstvena resolucija, strategija pametne specializacije, četrta os, razvoj regij ter celostni razvoj in drugi. Za prihodnje leto je že v pripravi 11 projektov, od tega jih je sedem že potrjenih.

SVRK bo imel iz naslova integralnih sredstev, gre za sredstva po resorjih v obliki finančnega razreza, iz 8,6 milijona v letošnjem letu na 7,2 milijona evrov v naslednjem letu in 5 milijonov evrov v letu 2017. Dejansko so to sredstva, ki bodo namenjena za plače, materialne stroške in soudeležbo Slovenije pri čezmejnih programih. Za tehnično pomoč bo SVRK letno namenil približno 7 milijonov evrov, tako da ima SVRK na letnem nivoju od 14 do 15 milijonov evrov, vse ostalo so evropska sredstva. Ministrica je povedala, da so za temi sredstvi programi in konkretne ideje, kaj želi posamezni resor narediti.

Kot je še pojasnila ministrica, je iztekajoča finančna perspektiva Sloveniji namenila 4,1 milijarde evrov, v novi pa bo za Slovenijo 3,2 milijarde evrov, dejansko 20 odstotkov manj sredstev, ker je Slovenija v tem obdobju postala razvitejša.


Slovenija je v zadnjih dveh letih dejansko izkoristila 45 odstotkov teh sredstev, ki so bila na voljo v prejšnji finančni perspektivi. Ministrica predvideva, da bo Slovenija prihodnje leto izkoristila 510 milijonov sredstev, v letu 2017 pa 600 milijonov evrov.

* * *

 


< 55. REDNA SEJA VLADE RS