20.02.2009 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

O DELOVANJU SKUPNIH OBČINSKIH UPRAV V SLOVENIJI

Celje, 20.02.09 - Danes poteka drugi posvet na temo "Delovanje skupnih občinskih uprav v Sloveniji", na katerem občine, skupne občinske uprave in drugi izmenjujejo strokovna mnenja in izkušnje. Posveta se udeležuje 50 udeležencev.


Seminar  poteka po naslednjem PROGRAMU:

 09:00 – 09:20: Stanislav Napast, Skupna občinska uprava Ptuj; Skupne občinske uprave občin od prvih začetkov do danes;

 09:25 – 09:45: Franjo Ĺ vajger, predsednik društva; Društvo mestnih, medobčinskih in občinskih inšpektorjev in nadzornikov Slovenije;

09:50 – 10:10: Cvetko Staniša, Medobčinski inšpektorat občin Ribnica in Dobrepolje; Neusklajena zakonodaja – ovira za učinkovito inšpekcijsko delo;

10:15 – 10:35: Zdenka Bezjak Skupna občinska uprava Ptuj; Ekonomska upravičenost delovanja Skupne občinske uprave na Ptuju;

10:40 – 11.00: Duša Pokeržnik, Ministrstvo za javno upravo; Ugotovitve in priporočila v zvezi z opravljenim nadzorom nad delovanjem skupnih občinskih uprav;

10:05 – 11.25: Brigita Repar, Ministrstvo za finance; priprava zaključnega računa finančnega načrta skupne občinske uprave;

Odmor 11:00 – 11:15

11:20 – 11:40: mag. Franci ŽOHAR, Služba Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko; Pomen komuniciranja za delovanje skupne občinske uprave;

11:45 – 12:05: Ĺ tefka Korade Purg, Ministrstvo za javno upravo; sistemizacija v skupni občinski upravi

12:10 – 12:30; Branko Vidič, Ministrstvo za javno upravo; Odprta vprašanja novega plačnega sistema - odzivi ob implementaciji

12:35 –12.55: mag. Simona Žnidar, Služba Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko; Skupno opravljane nalog notranjega finančnega nadzora

13:00 – 13:20: Stanislav Bele in Dejan Stepančič, Medobčinski inšpektorat in redarstvo Vrhnika; Organiziranje redarske službe v skupni občinski upravi Vrhnika
< PARAFIRAN DOGOVOR Z SINDIKATI JAVNEGA SEKTORJA