12.07.2008 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

NOVOSTI NA PODROČJU VARSTVA OKOLJA

Ljubljana, 12.07.08 - Danes je začela veljati novela zakona o varstvu okolja. Novela določa, da morajo pristojna ministrstva in organi občin pri sprejemanju predpisov, ki lahko pomembno vplivajo na okolje, zagotoviti sodelovanje javnosti.


S tem so v zakon vnesli zahtevo ustavnega sodišča glede spoštovanja določil Aarhuške konvencije. Novela prinaša določila direktive o okoljski odgovornosti v zvezi s preprečevanjem in sanacijo okoljske škode, ki bi jo morali v pravni red prenesti do 30. aprila 2007. Novela določa, da morajo pristojna ministrstva in organi občin pri sprejemanju predpisov, ki lahko pomembno vplivajo na okolje, zagotoviti sodelovanje javnosti. S tem so v zakon vnesli zahtevo ustavnega sodišča glede spoštovanja določil Aarhuške konvencije. Po novem bo lahko Ekološki sklad RS poleg kreditiranja izkoriščal tudi druge finančne instrumente, kot so vlaganje kapitala v finančne in gospodarske družbe, finančni zakup in dodeljevanje nepovratnih sredstev za namene varstva okolja. Novela opredeljuje možnega povzročitelja nevarnosti za nastanek okoljske škode oz. za nastanek te škode, ki je omejena na večjo škodo. Povzročitelj bo moral v primeru nevarnosti za nastanek škode sprejeti vse potrebne ukrepe ter o njih obvestiti ministrstvo, ki bi nato lahko takšne ukrepe izvedlo tudi samo. V primeru nastanka okoljske škode bo moral povzročitelj izvesti vse preventivne ukrepe, ministrstvu pa v odobritev poslati predlog ukrepov za sanacijo okolja. Za plačilo izvedbe ukrepov velja princip objektivne odgovornosti za povzročitev nevarnosti za okoljsko škodo oz. za njen nastanek. Zakon ureja ureja tudi področje drugih dveh prožnih mehanizmov Kjotskega protokola (poleg trgovanja z emisijskimi kuponi), imenovanih skupne naložbe, ki vključujejo projekte skupnega izvajanja in mehanizem čistega razvoja.


< OBČINAM PRAVNA PODLAGA ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV OBČANOV