29.03.2013 Starost: 9 let
Kategorija: Novice

NOVO SPLETNO ORODJE ZA POMOČ PRI CELOVITEM IN TRAJNOSTNEM RAZVOJU MEST

Ljubljana, 29.3.2013- Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je posredovalo  informacijo o novem spletnem orodju - RFSC za pomoč občinam in mestom pri delu na področju celovitega trajnostnega razvoja. Gre

za informacijo o RFSC - Reference Framework for European Sustainable Cities –

spletnem orodju, ki je od konca januarja na voljo vsem evropskim mestom in

lokalnim skupnostim brezplačno in brez obveznosti. Spletno orodje je bilo

ustvarjeno pod okriljem Evropske komisije na zahtevo evropskih ministrov

pristojnih za razvoj mest. Konec aprila 2013 bo na voljo tudi v slovenskem

jeziku.

 

Informacija

je za občine zanimiva in koristna, saj te lahko RFSC spletno orodje uporabljajo

kot pomoč pri načrtovanju strategij in projektov trajnostnega urbanega razvoja,

kot so npr. urbano in prostorsko načrtovanje, strateški razvojni načrti,

projekti urbane prenove, okoljski projekti, ipd.; za podporo pri preverjanju

skladnosti že obstoječih strategij in projektov z vizijo EU, kakšno naj bi bilo

trajnostno in celovito mesto ter podporo pri spremljanju njihovega

uresničevanja zastavljenih strategij in projektov.

 

Informacija z vsemi povezavami in napotki za

prijavo se nahaja na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor in

sicer na naslovu: MzIPwww.mzip.gov.si/si/delovna_podrocja/prostor/prostorski_razvoj_na_nacionalni_ravni/referencni_okvir_za_evropska_trajnostna_mesta_spletno_orodje_za_pomoc_pri_celovitem_in_trajnostnem_razvoju_mest/


< VLADA ČRTALA 8. ČLEN UREDBE O RAZVRŠČANJU OBJEKTOV GLEDE NA ZAHTEVNOST GRADNJE