08.01.2009 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

NOVINARSKA KONFERENCA PO 1. SEJI PREDSEDSTVA ZOS V LETU 2009

Ljubljan, 8. 1. 2009 - Jutri, 9. 1. 2009, predvidoma ob 14. uri bo v prostorih Doma krajanov Ĺ enčur potekala tiskovna konferenca Združenja občin Slovenije, na kateri bodo člani predsedstva predstavili stališča in predloge rešitev glede problematike prostorskega načrtovanja in razpršene gradnje.


 

Na prvi seji Predsedstva Združenja občin Slovenije v letošnjem letu bodo člani med drugim obravnavali problematiko na področju okolja in prostora ter razpršene gradnje. Obe problematiki sta za občine zelo pereči, saj se pri oblikovanju in sprejemanju prostorskih načrtov srečujejo z veliko težavami. Prav tako pa je precej težav na področju razpršene gradnje, saj je na podlagi določb Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter o pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij prišlo do situacije, da se nekatera zemljišča, ki so bila kupljena kot zazidljiva, s pravilnikom spreminjajo v kmetijska. čŒlani predsedstva bodo na tiskovni konferenci predstavili stališča občin in predloge za rešitev omenjene problematike.

 

Prav tako bodo obravnavali problematiko umeščanja objektov za pridobivanje OVE v prostoru, problematiko komunalnih odpadkov, financiranje kohezijskih projektov odvajanja in čiščenja odpadnih vod.

 

* * *


< PREDSTAVNIKI ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE PRI PREDSEDNIKU DRŽAVNEGA ZBORA