04.06.2019 Starost: 3 let

NOVICE DIREKTORATA ZA JAVNO NAROČANJE

Ljubljana, 4. 6. 2019 - Direktorat za javno naročanje je objavil novo izdajo DJNovic. Uporabnike med drugim obveščajo, da je v sklopu tehnološke prenove sisteme e-JN zaživel prenovljen portal za podporo elektronskemu javnemu naročanju do katerega lahko dostopamo preko različnih naprav in brskalnikov.


V okviru projekta elektronsko javno naročanje so vzpostavili tehnološko prenovljen e-Katalog za naročanje blaga na podlagi sklenjenih okvirnih sporazumov/pogodb. Prenovljen sistem za naročanje prinaša novosti pri prijavi v sistem in izvajanju samega naročanja. V ta namen je bila v mesecu aprilu izvedena tudi vrsta izobraževanj za e-Katalog (usposabljanj se je udeležilo cca 500 uporabnikov). Več informacij je na voljo TU.

Direkorat za javno naročanje ugotavlja, da se občasno zgodi situacija, ko ponudnik v postopku oddaje ponudbe preko informacijskega sistema e-JN, v razdelek predračun ne objavi predračuna ali t.im. rekapitulacije (cen), temveč objavi nek drug dokument (ali prazen ali s splošnimi podatki o podjetju ipd.).

V zvezi s tem opozorjajo, da Zakon o javnem naročanju (v nadaljevanju: ZJN-3) v 6. členu glede načela transparentnosti določa, da mora biti ponudnik izbran na pregleden način in po predpisanem postopku. V zvezi z javnim odpiranjem ponudb je v prvem odstavku 88. člena ZJN-3, med drugim, določeno, da naročnik določi kraj, datum in uro roka za predložitev prijav in ponudb ter te podatke navede v obvestilu, ki ga uporabi kot sredstvo za objavo povabila k sodelovanju, povabilu k potrditvi interesa, povabilu k pogajanjem ali dialogu ali dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Prav tako zakon v istem členu določa, da se o odpiranju ponudb vodi zapisnik, ki vključuje vsaj naziv ponudnika, variantne ponudbe, če so dopustne in ponudbeno ceno. Če naročnik ne vroči zapisnika o odpiranju ponudb pooblaščenim predstavnikom ponudnika na odpiranju ponudb, pa ga najkasneje v petih delovnih dneh posreduje vsem ponudnikom.

Celotne novice so na voljo TU.

* * *


< MESEČNI UTRIP MESECA MAJA