09.02.2010 Starost: 13 let
Kategorija: Novice

Novi mandat, nove pristojnosti: okrepljena regionalna skupščina

Regionalni in lokalni predstavniki Evrope so na ustanovnem plenarnem zasedanju Odbora regij za mandatno obdobje 2010–2015 začeli aktivno izvajati svojo okrepljeno vlogo, ki jo zagotavljajo nove določbe Lizbonske pogodbe. 344 predsednikov regij, članov regionalnih parlamentov, županov in občinskih svetnikov iz vse Evrope se je 9. in 10. februarja srečalo v Bruslju, da izberejo novo vodstvo ter razpravljajo o političnih prednostnih nalogah regij in lokalnih oblasti v Evropi v naslednjih petih letih, še posebej pa – v prisotnosti Manuela Chavesa GonzĂĄleza, tretjega podpredsednika španske vlade – o prihodnosti regionalne politike. Skupščina bo danes  nadaljevala svoje delo v okviru zakonodajnega procesa in sprejela več ključnih poročil.


Po tem, ko je bila na novo oblikovana sestava Evropskega parlamenta in Evropske komisije, je tudi okrepljeni Odbor regij (OR) pripravljen na delo v novem mandatu. Novi člani Odbora regij, ki so izvoljeni predstavniki svojega mesta ali regije in jih formalno imenuje Svet ministrov EU, si bodo prihodnjih pet let prizadevali za oblikovanje ukrepov EU v korist državljanom. Poleg okrepljene posvetovalne vloge v postopku sprejemanja zakonodaje EU ima Odbor regij (OR) zdaj tudi pravico sprožiti postopek na Sodišču EU v zvezi z novimi zakonodajnimi predpisi EU, da zaščiti pristojnosti lokalnih in regionalnih oblasti. Na ustanovni seji bodo člani OR izvolili novega predsednika, prvega podpredsednika in člane za zasedbo drugih najpomembnejših položajev za obdobje prihodnjih dveh let in pol. Uradni kandidati za položaj predsednika in prvega predsednika so Mercedes Bresso (IT/PES), predsednica regije Piemont, Flo Clucas (UK/ALDE), članica mestnega sveta Liverpoola  ter RamĂłn Luis ValcĂĄrcel Siso (ES/EPP), predsednik avtonomne skupnosti regije Murcia. Novi predsednik (ali predsednica), ki bo vodil delo Odbora in bo tudi njegov zunanji predstavnik, bo na zasedanju predstavil politične prednostne naloge v svojem mandatu in o njih razpravljal z visokim predstavnikom španskega predsedstva EU.


< 67. REDNA SEJA VLADE