24.11.2016 Starost: 6 let

NOVEMBRSKA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS

Ljubljana, 24. 11. 2016 - 24. redna seja Državnega zbora RS je bila od 14. do 23. novembra 2016. Poslanke in poslanci so med drugim sprejeli Ustavni zakon o dopolnitvi III. poglavja Ustave RS in s tem potrdili vpis pravice do pitne vode v Ustavo RS ter potrdili Zakon o ratifikaciji Pariškega sporazuma. Sprejeli so tudi državni proračun za leti 2017 in 2018, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018, novela Zakona o gozdovih, novelo Zakona o organiziranosti in delu v policiji, Resolucijo o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih od 2016 do 2022 ter Resolucijo o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do leta 2030. Predlog zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju je bil umaknjen iz postopka.


Ustavni zakon o dopolnitvi III. poglavja Ustave Republike Slovenije (UZ70)

V skladu z ustavnim zakonom bo v Ustavo RS vnesen nov 70.a člen, ki določa, da ima vsakdo pravico do pitne vode, da so vodni viri javno dobro v upravljanju države ter da vodni viri služijo prednostno in trajnostno oskrbi prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev in v tem delu niso tržno blago. V Ustavi bo zapisano tudi, da oskrbo prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev zagotavlja država preko samoupravnih lokalnih skupnosti neposredno in neprofitno.

Ustavni zakon sicer določa, da mora DZ v 18 mesecih z novimi ustavnimi določbami uskladiti še preostalo zakonodajo. DZ bo ustavni zakon predvidoma razglasil osmi dan po njegovem sprejemu.

 

Celoten pregled 24. redne seje Državnega zbora RS je dostopen tukaj.

 

 

 


< NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 21. 11. 2016 DO 25. 11. 2016