28.05.2008 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

NOVELI ZAKONA O VODAH IN STANOVANJSKEGA ZAKONA SPREJETI

DZ je danes sprejel novelo stanovanjskega zakona, pri čemer je sprejel predloge dopolnil koalicije, zavrnil pa dopolnila opozicijskih strank in DeSUS. Sprejel je tudi novelo zakona o vodah, pri kateri so poslanci zavrnili predlog dopolnila SD glede vira za plačilo nadomestil za izpad dohodka iz kmetijske dejavnosti na vodovarstvenih območjih.


Poslanci so z večino sprejeli dopolnilo NSi, SLS in DeSUS, ki določa, da bo minister s pravilnikom natančneje določil posle in pooblastila upravnika ter ključ delitve obratovalnih stroškov in da se določila zakona uporabljajo za vse večstanovanjske stavbe ne glede na dejanski vpis etažne lastnine v zemljiško knjigo. DZ je s 30 glasovi proti in 30 za zavrnil dopolnilo DeSUS, da bi bili tudi pri izboljšavah, za katere je treba pridobiti gradbeno dovoljenje, dovolj 75-odstotno soglasje etažnih lastnikov. Tako ostaja, da je tričetrtinsko soglasje dovolj samo za dela, za katera ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja. DeSUS je zakon kljub temu podprl, ker da, kot pravi Vili Rezman, "nekaj pozitivnih sprememb le prinaša". Novela stanovanjskega zakona sicer ne spreminja temeljnih sistemskih rešitev na stanovanjskem področju, dopolnjuje pa področje upravljanja, subvencioniranja ožjega dela tržnih najemnin, razširja pristojnost ukrepanja stanovanjske inšpekcije ter ureja soinvestitorstvo in partnerstvo za povečanje gradnje neprofitnih stanovanj. DZ je z veliko večino sprejel predlog novele zakona o vodah. Zavrnili pa so dopolnilo SD, da bi se nadomestilo za izpad dohodka iz kmetijske dejavnosti na vodovarstvenih območjih zagotovilo iz sredstev vodnega povračila. Janko Veber je menil, da bi lahko tako preprečili "nepotrebno dvigovanje cene vode". Državni sekretar na okoljskem ministrstvu Mitja Bricelj je zatrdil, da se po njihovih izračunih izdatek za pitno vodo na posameznega člana gospodinjstva zaradi tega ne bo zvišal za več kot 0,5 evra. Novela zakona o vodah poleg nadomestila za izpad dohodka iz kmetijske dejavnosti na vodovarstvenih območjih v slovenski pravni red vnaša določila kopalne direktive in direktive o poplavah ter popravke glede prenosa vodne direktive. Poplavna direktiva pripravljalcem prostorskega razvoja nalaga pripravo načrtov za zmanjševanje poplavne ogroženosti in programe ukrepov za vsa poplavna območja v Sloveniji, namen kopalne direktive pa je poostriti standarde kakovosti za kopalne vode in s tem povečati stopnjo varovanja zdravja kopalcev z določitvijo novih mikrobioloških parametrov. Določa tudi nove minimalne zahteve glede upravljanja kopalnih voda.


< POSLANCI DANES O NOVELI ZFO IN REBALANSU PRORAČUNA