29.05.2008 Starost: 15 let
Kategorija: Novice

NOVELA ZFO SPREJETA

Državni zbor je v okviru skrajšanega postopka z 42 glasovi za in 15 proti sprejel novelo zakona o financiranju občin. Novela zakona o financiranju občin po zagotovilih ministra za lokalno samoupravo in regionalno politiko Ivana Žagarja sledi odločbi ustavnega sodišča, o čemer pa imajo v opoziciji pomisleke.


Ob torkovi razpravi so v opoziciji opozarjali tudi, da predlog občinam jemlje avtonomijo in je "protiurbano" naravnan, v koaliciji pa so prepričani, da bo zmanjšal razvojne razlike med občinami. Z novelo se določa, da občinam za financiranje primerne porabe po novem pripada 54 odstotkov dohodnine, od tega 70 odstotkov posameznim občinam, preostanek pa za solidarnostno izravnavo prihodkov od dohodnine med občinami. Občinam, ki s teh sredstev ne pokrijejo primerne porabe, država dodeli finančno izravnavo v višini razlike do primerne porabe. Z novelo je ukinjeno prehodno obdobje, povezano z nadomestilom stavbnega zemljišča, ki tako v celoti pripada občinam. Prav tako postajajo okoljske dajatve, povezane z lokalnimi gospodarskimi službami, prihodek občinskih proračunov. Novosti so tudi na področju zadolževanja.


< ODBOR DZ DANES O NOVELI ZAKONA O SISTEMU PLAČ V JAVNEM SEKTORJU