07.12.2010 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

NOVELA ZAKONA O PLAČAH JAVNIH USLUŽBENCEV V DRŽAVNI ZBOR PO NUJNEM POSTOPKU

Ljubljana, 7. 12. 2010 - Vlada je na današnji dopisni seji določila besedilo predloga novele zakona o sistemu plač v javnem sektorju, na podlagi katere se bodo plače javnih uslužbencev s prihodnjim letom uskladile za 25 odstotkov stopnje rasti cen življenjskih potrebščin. Predlog novele bo v Državnem zboru RS, zaradi pravočasnega sprejema, obravnavan po nujnem postopku.


 

Plače javnih uslužbencev naj bi se na podlagi predlagane novele uskladile v višini 25 odstotkov stopnje rasti cen življenjskih potrebščin v RS v letu 2011, predvidene v Jesenski napovedi gospodarskih gibanj Urada za makroekonomske analize in razvoj. Ker višina stopnje rasti cen življenjskih potrebščin v RS v letu 2011, znaša 2,2 odstotka, se morajo s 1. januarjem osnovne plače v javnem sektorju uskladiti za 0,55 odstotka.

 

Priprava novele izhaja iz dogovora o ukrepih na področju plač in drugih prejemkov v javnem sektorju za leti 2011 in 2012, ki so ga 5. oktobra letos sklenili predstavniki vlade in reprezentativnih sindikatov javnega sektorja skupaj z aneksom 4 h kolektivni pogodbi za javni sektor. Slednji določa, da se splošna uskladitev osnovnih plač v letu 2011 ne izvede. V kolikor bo v parlamentarni obravnavi predloga zakona o interventnih ukrepih zaradi gospodarske krize prišlo do kakršnih koli sprememb določb glede usklajevanja pokojnin ali transferjev posameznikom in gospodinjstvom z inflacijo v letu 2011, bo vlada enak način usklajevanja zagotovila tudi za plače v javnem sektorju.

 

Zakon o interventnih ukrepih, ki je začel veljati 27. novembra, pa med drugim določa, da se vrednost plačnih razredov iz plačne lestvice s 1. januarjem 2011 uskladi v višini 25 odstotkov stopnje rasti cen življenjskih potrebščin v RS v letu 2011, predvidene v jesenski napovedi gospodarskih gibanj Umarja.

 

* * *


< USTAVNO SODIŠČE PRITRDILO POBUDNIKOM USTANOVITVE OBČIN ANKARAN IN MIRNA