03.03.2010 Starost: 13 let
Kategorija: Novice

NOVELA ZAKONA O JAVNEM NAROČANJU

Ljubljana, 03.03.3010 - Z Ministrstva za finance smo v vednost dobili dopis, ki pojasnjuje nekatere določbe Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem naročanju.


Določbe, ki se nanašajo na mejne vrednosti ti. naročil majhne vrednosti, zvišujejo spodnjo mejo vrednosti naročil male vrednosti iz 10.000 evrov na 20.000 evrov (blago, storitve) oziroma iz 20.000 evrov na 40.000 evrov (gradnje), kar pomeni, da naročnikom pod 20.000 evrov oziroma 40.000 evrov ne bo potrebno izpeljati postopka javnega naročanja, temveč bodo za ta naročila vodili le evidenco. Z naročilom blaga in storitev od 20.000 do 40.000 evrov in naročila gradenj od 40.000 do 80.000 evrov naročniki ne bodo več zbirali treh ponudb, vendar bodo na Portalu javnih naročil objavili obvestilo o naročilu majhne vrednosti (tj. namero o izvedbi postopka), ki bo vsebovalo naslednje podatke: kontaktni podatki naročnika, kratek opis predmeta naročila, informacija o morebitni razpisni dokumentaciji in sklopih, rok za objavo ponudb.


Strokovni izpit iz javnega naročanja bo obvezen za zaposlene, ki pri naročanju izvajajo postopke javnega naročanja nad 40.000 evri (blago, storitve) oziroma 80.000 evri (gradnje). Za izvajanje in odločanje v postopku oddaje naročila majhne vrednosti opravljanje izpita ni potrebno. Vsebino in način izvajanja strokovnega izpita bo s podzakonskim predpisom določila Vlada RS, izvajal pa se bo verjetno v okviru Upravne akademije.


< V VELJAVI ZAKONA O SISTEMU PLAČ V JAVNEM SEKTORJU IN O ZNIŽANJU PLAČ FUNKCIONARJEV