21.05.2014 Starost: 8 let

NOVELA ZAKONA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA BREZ DOLOČB O VRAČILU PRESEŽKOV ZAVODOV V PRORAČUN

Ljubljana, 21. 5. 2014 – Državni zbor RS je sprejel novelo Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015, s katero Vlada RS po razveljavitvi Zakona o davku na nepremičnine išče dodatne vire in prihranke za proračun. Vendar pa je kar nekaj predlogov vlade iz besedila črtal, med drugim možnost vračila presežnih sredstev posrednih proračunskih uporabnikov v državni oz. občinske proračune.


Naj se člen, s katerim bi se javnim zavodom lahko naložilo vračilo presežkov prihodkov nad odhodki, iz vladnega predloga črta, so predlagale štiri poslanske skupine, v razpravi pa so mu nasprotovali tudi v večini ostalih poslanskih skupin. Črtanje te določbe je tako podprlo 58 navzočih na seji, proti jih je glasovalo le pet.

 

DZ je možnost odvzema presežkov posrednim proračunskim uporabnikom črtal iz zakonskega besedila kljub pojasnilom državne sekretarke na finančnem ministrstvu Mateje Vraničar, da se tega denarja ne bo jemalo kar počez, pač pa se bo preverilo vsak primer posebej. Gre za 1600 posrednih proračunskih porabnikov, ki so v preteklih letih nakopičili za skupaj 270 milijonov evrov prihrankov.

 

"Ne strinjamo se, da bi upravljalcem javnih zavodov, ki so dobro poslovali in ustvarjali presežke, ta sredstva vzeli," je dopoldne glede te namere vlade dejal Mirko Brulc (SD). Ob tem je opozoril tudi na vprašljivo skladnost takšne rešitve z ustavo.

 

Na predlog poslanske skupine je DZ iz zakona črtal povečanje dopustnega obsega zadolževanja nefinančnih družb v pretežni lasti države, potrebnega zato, da bi lahko Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) izdala obveznice z državnim poroštvom za prevzem slabih terjatev še dveh bank .

Prav tako je bilo zadostne podpore deležno dopolnilo, s katerim se je iz besedila črtala zaostritev pogojev za predplačila iz proračuna za črpanje EU sredstev. S tem bi se že tako slabo črpanje EU sredstev še poslabšalo.

 

Zadostne podpore je bilo deležno tudi dopolnilo, naj se iz zahtevanega znižanja števila zaposlenih pri posrednih proračunskih uporabnikih izvzame ne le tiste, katerih vir za plače so EU ali kakšna druga mednarodna sredstva, pač pa tudi mlade raziskovalce, pripravnike v zdravstvenih ustanovah ter še nekatere kategorije delavcev.

 

A s sprejemom omenjenih dopolnil v noveli zakona, ki jo je DZ sprejel s 36 glasovi za in 26 proti, ostaja le malo predlogov vlade. Tako se med drugim določa namenski prihodek proračunskega sklada za štipendije, in sicer iz dajatve od prejemkov, izplačanih zaradi opravljenega začasnega in občasnega dela upokojencev na podlagi zakona o urejanju trga dela. Manj strogo pa bodo po novem določena pravila za oddajo javnih naročil.


< SLOVENIJI DO 2020 NA RAZPOLAGO 3,2, MILIJARDE EVROV IZ EVROPSKIH SKLADOV