11.04.2008 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

NOVELA ZAKONA O FINANCIRANJU OBČIN POVEČUJE PRIHODKE OBČIN

Dr. Ivan Žagar, minister za lokalno samoupravo in regionalno politiko se je na današnji tiskovni konferenci odzval na nekatere trditve posameznih poslanskih skupin, da predlog
novele Zakona o financiranju občin ne sledi odločbi ustavnega sodišča. Meni, da je potrebno odločbo ustavnega sodišča prebrati v celoti, ne pa le v tistih delih, ki posameznim strankam ustrezajo.Vsebina odločbe kaže, da je bil že s

sedanjim zakonom narejen velik korak naprej pri financiranju občin.

Strinja pa se, da odločba zavezuje tudi k dodatnemu koraku.


Osredotočil se je predvsem na tisti del odločbe, ki govori o finančni

avtonomiji lokalnih skupnosti in zagotavljanja načel enakosti pred

zakonom. Po njegovem odločba v tem delu govori predvsem o tem, da mora

zakon bolj natančno povezati vire dohodkov z nalogami, ki jih izvajajo

občine. Sam pa se ne strinja z argumenti, da so predlagane rešitve v

zakonu bolj naklonjene podeželju in naravnane protiurbano. Kar se tiče

enakosti pred zakonom, je po Žagarjevem mnenju obseg sredstev, ki je

občinam namenjen iz t.i. primerne porabe, namenjen za izvajanje nalog,

ki jih občine morajo izvajati, te naloge pa so primerljive v vseh

občinah. 


Novela zakona je ustavni odločbi po Žagarjevih besedah zadostila tudi s

tem, da je opustila prehodno obdobje za samostojno uporabo sredstev iz

nadomestil za uporabo stavbnega zemljišča, tako da bodo te prihodke

občine lahko takoj začele koristiti po lastni presoji. To za vse

slovenske lokalne skupnosti pomeni dodatnih 26 milijonov evrov dodatnih

lastnih virov, pri čemer bodo imele od tega znova največ mestne in

velike občine.

Korak naprej je bil po ministrovem mnenju storjen tudi glede

zadolževanja občin, tudi glede preglednosti, saj se po novem občine ne

bodo mogle zadolževati za več kot šest odstotkov realiziranih

prihodkov, v kar niso vštete hipoteke in zadolževanje pravnih

subjektov, katerih ustanoviteljica je občina sama. Sicer pa se bo lahko

občina dodatno zadolžila tudi v primeru projektov, ki so sofinancirani

iz evropskih skladov.

Minister je trditve, da je bil na področju financiranja občin v tem

mandatu storjen velik korak naprej, podkrepil z nekaterimi konkretnimi

številkami. Občinam so bile namreč pred sprejemom zakona naložene mnoge

naloge brez dodatnih finančnih sredstev, kar je sedanja vlada nekoliko

ublažila z desetodstotnim dvigom primerne porabe v prvem letu ter še

dodatnih pet odstotkov naslednje leto. Z novim zakonom so se nato samo

v primerjavi med letoma 2006 in 2007 prihodki občin skupaj povečali za

105 milijonov evrov. To je v povprečju še dodatno okoli desetodstotno

povečanje, kar pomeni, da so se v tem času dohodki lokalnih skupnosti

dvignili za približno tretjino. 


< JAVNI RAZPIS "USPEŠNO VKLJUČEVANJE ROMOV V VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE"