31.05.2016 Starost: 7 let

NOVELA UREDBE O ODLAGALIŠČIH ODPADKOV – POJASNILO IN VZOREC IZJAVE

Ljubljana, 31. 5. 2016 - Ministrstvo za okolje in prostor nam je posredovalo pojasnilo v zvezi z Uredo o spremembah in dopolnitvah uredbe o odlagališčih odpadkov (Ur. l. RS, št. 10/14, 54/15 in 36/16). Uredbi je dodan 76 a. člen, ki dodatno ureja pogoje za predložitev finančnemu jamstvu enakovrednega ukrepa za upravljavce odlagališč v zapiranju ali zaprtih odlagališč v postopkih izdaje okoljevarstvenega dovoljenja. Uredba začne veljati 3. 6. 2016.


V skladu z novelo uredbe se šteje, da je zagotovil finančnemu jamstvu enakovreden ukrep, če njegova vloga za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za zaprto odlagališče oziroma za odlagališče v zapiranju vsebuje izjavo občine ali občin lastnic takšnega odlagališča o tem, da so seznanjene z višino finančnega jamstva in z odgovornostjo zagotavljanja izvirnih nalog občine, določenih z zakonom.

MOP poudarja, da izjavo občin ali občin lastnic odlagališča sprejeme občinski svet in se predloži za časovno obdobje, v katerem mora upravljavec zagotavljati ukrepe v času zapiranja odlagališča ali po njegovem zaprtju.

Celotno pojasnilo o noveli uredbe in vzorec izjave je dostopen TU.

 

* * *

 

 


< NA USTAVNEM SODIŠČU PREDLOG ZA TAKOJŠNJO UVEDBO POKRAJIN