14.09.2020 Starost: 3 let

NOVA ŠTEVILKA GLASILA ePROSTOR

Ljubljana, 14. 9. 2020 - Geodetska uprava RS je pripravila novo številko glasila eProstor.


V novi številki si lahko med drugim več preberete o:

  • predlogu Zakona o katastru nepremičnin
  • gradbeni zakonodaji in elektronskem poslovanju
  • izvajanju 10. faze izboljšave zemljiškokatastrskega prikaza
  • aktivnostih ob 48. Geodetskem dnevu
  • o projektu »V eno mrežo vpetih 200 let prostorskih informacij«

 Celotna številka je na voljo TU.

* * *


< 19. EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI