26.02.2020 Starost: 2 let

NOVA KOALICIJSKA POGODBA NAPOVEDUJE DVIG POVPREČNINE

Ljubljana, 26.2.2020 - Združenje občin Slovenije že od same ustanovitve dalje vse vlade opozarja na problematiko finančne podhranjenosti občin in na nujnost določitve višine povprečnine v znesku, ki bi krila dejanske in ne povprečnih stroškov.


Prav tako zagovarjamo in z argumenti utemeljujemo pomen investicijskih sredstev 21. člena Zakona o financiranju občin. Prepričani smo, da slednjega v zakonu ne bi bilo več, če ZOS ne bi vztrajal na tem. Na zadnji seji predsedstva Združenja občin Slovenije smo oblikovali predloge s področja lokalne samouprave, regionalne politike in kohezijskih vsebin in jih posredovali potencialnim koalicijskim partnerjem, ti pa so nas tekom pogajanj tudi kontaktirali za dodatne informacije. To se odraža tudi v vsebini koalicijske pogodbe.
 
Ta namreč napoveduje tudi dvig povprečnine. Ta naj bi se za leto 2020 dvignila na 623,96 evra, za leto 2021 pa na 628,20 evra. Z optimizmom ugotavljamo, da se deloma sledi predlogu Združenja občin Slovenije, ki je za leto 2020 predlagalo povprečnino v višini 658,80 evra ter za leto 2021 v višini 668,10 evra. Neizpodbitno dejstvo je, da bodo občine zagotovo imele toliko stroškov v prihodnjih dveh letih. Spomnimo pa naj, da je z Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 določil povprečnino za leto 2020 v višini 589,11 evra, za leto 2021 pa v višini 588,30 evra.

 

* * *


< JAVNI POZIV SLOVENSKIH ŽUPANOV VODSTVOM PARLAMENTARNIH STRANK