02.03.2016 Starost: 7 let

NOV PREDLOG STANOVANJSKEGA ZAKONA BO MOP PRIPRAVIL PRIHODNJE LETO

Ljubljana, 2. 3. 2016 - Ministrstvo za okolje in prostor je po analizi prispelih pripomb in predlogov s strani zainteresirane javnosti, organizacij in posameznikov, kakor tudi pripomb in predlogov s strani ministrstev sklenilo, da ustavi pripravo sprememb in dopolnitev Stanovanjskega zakona. Skladno s programom dela in programom realizacije Nacionalnega stanovanjskega programa so že pristopil k pripravi novega stanovanjskega zakona.


Do konca leta 2016 bodo izvedene ključne analize in oblikovana izhodišča rešitev po posameznih vsebinskih sklopih. V proces oblikovanja rešitev bo vključena tako strokovna javnost kot tudi vsa zainteresirana organizirana javnost oziroma predstavniki vseh interesnih skupin, vključno z organizacijami, ki so se aktivno odzvale na predlagane spremembe in dopolnitve stanovanjskega zakona. Na teh osnovah bo predlog novega stanovanjskega zakona pripravljen v letu 2017.

Vse že prispele pripombe in predloge, tako tiste, ki so se nanašale na predlog sprememb in dopolnitev kakor tudi tiste, ki se nanašajo na druga področja stanovanjske zakonodaje, ki ni bila predmet sprememb in dopolnitev, bodo sestavni del izhodišč za pripravo rešitev  novega zakona.

* * *


< MESEČNI UTRIP MESECA FEBRUARJA