19.10.2017 Starost: 5 let

NEPOVRATNA SREDSTVA ZA GRADNJO NIČ-ENERGIJSKIH STAVB IN ZA OKOLJU PRIJAZNEJŠE AVTOBUSE ZA JAVNI POTNIŠKI PROMET

Ljubljana, 19. 10. 2017 - Eko sklad bo 20. 10. 2017 objavil nov poziv za dodelitev nepovratnih sredstev občinam in ministrstvom za gradnjo skoraj nič-energijskih stavb, namenjenih kulturi, razvedrilu, izobraževanju, znanstveno raziskovalnemu delu, zdravstveni oskrbi, športu, muzejev in knjižnic. Prav tako bodo ponovno na voljo nepovratna sredstva občinam za okolju prijaznejše avtobuse za javni potniški promet.


Eko sklad je že v lanskem letu objavil javni poziv za dodelitev nepovratnih sredstev občinam za gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena (šol, vrtcev, telovadnic, knjižnic itd.). Odziv občin na ta javni poziv je bil izredno velik, tako da je do sedaj na Eko sklad prispelo že 30 vlog. Poleg občin so velik interes za gradnjo skoraj nič-energijskih stavb izkazala tudi ministrstva, zato je Eko sklad povečal obseg razpoložljivih sredstev za ta namen in poziv razširil še za ministrstva.

Na voljo bodo tudi nepovratne finančne spodbude občinam, degradiranim zaradi onesnaženosti zraka, za nakup novih, okolju prijaznejših avtobusov za javni potniški promet. Višina sredstev poziva za ta namen znaša 2.800.000 EUR. Cilj spodbud je omogočiti širitev avtobusnih linij mestnega potniškega prometa oziroma na obstoječih linijah zamenjati zastarele avtobuse s sodobnimi, ki imajo nizke emisije. S tem se bo prispevalo k izboljšanju kvalitete zraka na teh območjih, pa tudi k zmanjšanju hrupa in preko večje dostopnosti linij k večji uporabi javnega potniškega prometa ter bolj trajnostni mobilnosti občanov.

Več informacij je na voljo TU.

* * *


< 153. REDNA SEJA VLADE RS