06.01.2012 Starost: 9 let
Kategorija: Novice

NAVODILA MINISTRSTVA ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE V ZVEZI Z IZVAJANJEM ZAKONA O DODATNIH INTERVENTNIH UKREPIH V LETU 2012

Ljubljana, 6. 1. 2012 - Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je pripravilo navodilo v zvezi z izvajanjem Zakona o dodatnih interventnih ukrepih, ki je pričel veljati s 1. januarjem 2012.Ministrstvo je v navodilih zapisalo, da morajo občine morajo občine na

podlagi navedenega zakona avtomatično »podaljšati« vse tiste pravice, ki se

financirajo iz občinskih proračunov in o katerih so do začetka uporabe Zakona

o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev same odločale  - to je pravica do znižanega plačila vrtca,

subvencija najemnine in pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno

zavarovanje.

Sredstva, izplačana na podlagi odločbe, veljavne na dan

31.12.2011, oziroma pravice, ki so v letu 2012 uveljavljane na podlagi odločbe

veljavne na dan 31.12.2011, se štejejo kot akontacija pravice iz javnih

sredstev. V primeru, če je bila upravičencu z odločbo priznana pravica do

višjega mesečnega zneska, kot ga je uveljavil oziroma mu je bil izplačan z

akontacijo, se mu za obdobje, ko jo je uveljavljal oziroma mu je bila

izplačana, prizna le razlika med akontativno izplačanimi oziroma uveljavljanimi

sredstvi in dejansko višino sredstev, do katerih je upravičen na podlagi te

odločbe. V nasprotnem primeru pa je stranka dolžna akontativno prejeta oziroma

uveljavljana sredstva vrniti na način, kot je določen v šestem odstavku 44.

člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.  

 Celotno navodilo je dostopno TU.

* * *


< NA MINISTRSTVU ZA DELO SESTANEK O ODPRTIH VPRAŠANJIH GLEDE ZUPJS