28.04.2010 Starost: 13 let
Kategorija: Novice

NATEČAJ ZA DOKTORSKE NALOGE ODBORA REGIJ

Odbor regij, t.j. politična skupščina, ki regionalnim in lokalnim oblastem omogoča izraziti njihova stališča pri razvoju politike in pripravi zakonodaje Evropske unije, organizira letni natečaj za doktorske naloge.Cilj natečaja je nagraditi doktorske naloge, ki obravnavajo lokalno in regionalno razsežnost v Evropski uniji. Doktorska naloga mora obravnavati regionalne in/ali lokalne vidike kot glavno in ne kot stransko temo.

Obravnavane teme so lahko (ne pa izključno):
- ekonomska, socialna in teritorialna kohezija,
- vseevropska infrastrukturna in prometna omrežja,
- zdravje,
- izobraževanje,
- kultura,
- raziskave,
- inovacije,
- zaposlovanje,
- ustanavljanje podjetij,
- gospodarska rast,
- prevoz,
- javne storitve,
- okolje,
- trajnostni razvoj,
- poklicno usposabljanje,
- spoštovanje načel subsidiarnosti in dobrega upravljanja,
- decentralizacija,
- teritorialno sodelovanje,
- komuniciranje o evropskih vprašanjih.

Rok za prijavo na natečaj je 21. maj 2010. Podrobnosti so objavljene na spletnem portalu Odbora regij:
www.cor.europa.eu/pages/DocumentTemplate.aspx.


< 16. SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS