13.12.2008 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

NASLEDNJI TEDEN V DRŽAVNEM ZBORU

Ljubljana, 13.12.2008 - Poslanke in poslanci se bodo v prihodnjem tednu sestali na izredni seji, na kateri bodo odločali tudi o noveli zakona o varstvu kulturne dediščine. Predlog za spremembe novele je ZOS mnistrici za kulturo posredoval takoj ob njenem imenovanju.


 

V ponedeljek bo zasedal odbor za zunanjo politiko, ki bo za torkovo izredno sejo DZ pripravil predlog za ratifikacijo stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med EU ter Bosno in Hercegovino. čŒlani odbora se bodo seznanili tudi z informacijo vlade o sodelovanju Slovenije v Natovi misiji v Iraku. O nameri vlade o umiku dveh inštruktorjev iz Iraka bo odbor razpravljal za zaprtimi vrati, preden pa bo vlada sprejela svojo odločitev, se bo do vprašanja opredelil tudi odbor za obrambo. Tudi odbor za promet bo zasedal v ponedeljek, ko bo za plenarno sejo pripravil novelo zakona o prevozih v cestnem prometu ter se dogovoril o načinu dela odbora v sedanjem mandatnem obdobju. V torek pa se bodo poslanke in poslanci sestali na izredni seji. Najprej bodo potrdili mandate nadomestnim poslancem, ki bodo v poslanske klopi sedli namesto poslancev, ki so bili imenovani za ministre: Francija Križaniča, Igorja Lukšiča, Patricka Vlačiča, Gregorja Golobiča, Majde Ĺ irca, Mateja Lahovnika in Katarine Kresal. čŒe bo DZ kandidate potrdil, bodo v poslanske klopi v torek sedli Cveta Zalokar Oražem (Zares), Anton Anderlič (LDS), Andrej Magajna (SD), Alojz Posedel (Zares), Silva čŒrnugelj (SD), Vito Rožej (Zares) in Miroslav Klun (SD).

 

Poslanke in poslanci bodo obravnavali tudi novelo zakona o varstvu kulturne dediščine, s katero želi vlada za leto dni podaljšati prehodno obdobje financiranja občinskih muzejev, ki bi se sicer izteklo konec tega leta. DZ ima na dnevnem redu torkove seje tudi predlog za ratifikacijo sporazuma o stabilizaciji in pridruževanju med Evropsko unijo ter Bosno in Hercegovino. Sporazum o stabilizaciji in pridruževanju je sicer za države Zahodnega Balkana ključni korak na poti k polnopravnemu članstvu EU.

 

Poslanke in poslanci bodo po nujnem postopku obravnavali tudi novelo zakona o prevozih v cestnem prometu, ki omogoča podelitve koncesije gospodarske javne službe za javni linijski prevoz potnikov tudi brez javnega razpisa, hkrati pa podaljšuje sedanje koncesije za dobo dveh let. Izredno zasedanje DZ se bo sklenilo z mandatno-volilnimi zadevami.

 

Med drugim bodo poslanci odločali o imenovanju Vesne Cukrov na mesto predsednice Državne revizijske komisije ter imenovanju novih članov Državne volilne komisije. čŒe bo predlog sprejet, bo komisijo še naprej vodil Anton Gašper Frantar. V torek se bodo sestali tudi člani komisije za finance in monetarno politiko, ki se bodo seznanili s predlogom vladne uredbe o merilih in pogojih za odobritev posojil po zakonu o javnih financah. V skladu z novelo zakona o javnih financah, ki ga je DZ v odgovor na finančno krizo sprejel 11. novembra, so namreč lahko posojil države deležne tako kreditne ustanove kot tudi zavarovalnice, pozavarovalnice in pokojninske družbe s sedežem v Sloveniji.

 

Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb pa bo na sredini seji ocenila varnostne razmere v regiji in varnostno situacijo v Sloveniji. V okviru te točke bodo člani odbora na predlog poslanske skupine SNS razpravljali tudi o načrtovani gradnji islamskega centra v Ljubljani. čŒlani komisije se bodo dogovorili tudi o programu dela za prihodnja štiri leta ter se seznanili z vpogledom informacijskega pooblaščenca v dokumentarno in arhivsko gradivo komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb.

 

V sredo bo tudi seja komisije za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti. Tudi člani tega delovnega telesa se bodo dogovorili o načinu svojega dela, poleg tega pa obravnavali tudi poročilo o delu komisije v preteklem mandatu. Na dnevnem redu so še resolucija o enakosti med ženskami in moškimi, resolucija o vplivu trženja in oglaševanja na enakost med ženskami in moškimi, resolucija o letnem poročilu o dejavnostih evropskega varuha človekovih pravic v letu 2007 ter resolucija o vplivu ukrepov za varnost v letalstvu ter naprav za skeniranje telesa na človekove pravice, zasebnost, osebno dostojanstvo in varstvo podatkov. V četrtek pa se bodo sestali člani komisije za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu, ki bodo sprejeli program in način svojega prihodnjega dela, pa tudi kratkoročni program svojega dela.

 

* * *


< ODBOR ZA PODALJŠANJE FINANCIRANJA OBČINSKIH MUZEJEV IZ PRORAČUNA