11.06.2008 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

NAREJEN ZADNJI KORAK PRI UVELJAVITVI NOVEGA PLAČNEGA SISTEMA

Resorni ministri in sindikati javnega sektorja so podpisali kolektivne pogodbe dejavnosti in poklicev, kar je zadnji korak za uveljavitev novega plačnega sistema v javnem sektorju. V ZOS smo ustanovili posebno delovno komisijo, ki je ustanovljena posebej ob uvedbi novega plačnega sistema in se bo sestala že nalednji teden. Komisija bo med drugim opravila pregled vseh nalog, ki jih bo morala posamezna občina opraviti za prehod na nov plačni sistem in skušala odgovoriti na probleme, ki se bodo ob prehodu pojavili.


Rezultat je kompromis, tako kot so vsaka pogajanja, je dejal premier. "Predvsem kompromis ne toliko, ko Po Janševih besedah je tudi minister za finance Andrej Bajuk, ki je že v torek podpisal kolektivne pogodbe dejavnosti in poklicev, vedel, da podpisuje nekaj, kar je realno in kar je dejansko prispevek k ravnotežju med delovnim kapitalom v Sloveniji tudi ko gre za javni sektor. Dodal je, da je iz tega vidika ta dogovor tudi javno finančno vzdržen. "Po šestih letih smo dobili enoten, urejen, pregleden, pravičnejši, fleksibilen in stabilnejši plačni sistem," je po podpisu dejal vodja vladne pogajalske skupine in minister za javno upravo Gregor Virant. Ob tem je poudaril, da je sistem finančno vzdržen in ne bo povzročil inflacije. Sistem je po ministrovih besedah urejen in pregleden, ker se vrednost delovnega mesta izraža že v osnovni plači. Sistem je pravičnejši zato, ker je dogovorjen med vsemi socialnimi partnerji. "Tako visoke stopnje socialnega dialoga in soglasja v enem samem trenutku v Sloveniji še nismo imeli," je prepričan Virant. Z vidika vlade je po njegovem mnenju pomembno tudi to, da je sistem fleksibilen, da omogoča nagrajevanje tistih, ki so uspešnejši, ki delajo nadpovprečno in ki več prispevajo k realizaciji ciljev v organizaciji, v kateri delajo. Minister je prepričan, da bo sistem tudi stabilnejši, ker ne bo dopuščal ločenih pogajanj po posameznih plačnih skupinah, ampak bo spreminjanje plačnih razmerij moralo biti vedno predmet dogovarjanj med vsemi sindikati in vlado. "V tej zgodbi ni absolutnega zmagovalca, zmagovalci smo vsi," je ponovil Virant. Po njegovih besedah so zmagale dobre človeške lastnosti, razumnost, potrpežljivost in tudi solidarnost na sindikalni strani. Zmagalo je socialno partnerstvo, je dodal. Z vsem tem se je strinjal tudi vodja sindikalne pogajalske skupine Doro Hvalica. V imenu reprezentativnih sindikatov javnega sektorja in sindikalne pogajalske skupine je izrazil zadovoljstvo, ker starega sistema ni več. "Ker smo s tem današnjim dejanjem dokončno pokopali plačni sistem iz preteklih let, ki je bil povzročitelj tega, da smo morali oblikovati novega," je pojasnil Hvalica. Po njegovih besedah je povzročal deformacije, izstopanja, krivična nesorazmerja, podrejenost in podcenjenost posameznih skupin javnega sektorja in podobno. Na sindikalni strani so zadovoljni, da uzakonjajo sistem, ki "zagotovo ne bo in ni rešil vseh dilem v državi, ampak je uzakonil skupno usodo". Sistem po besedah Hvalice omogoča in določa skupno usodo vseh zaposlenih v javnem sektorju. Ob koncu pa je ponovil, da "smo v naši zavesti dokončno uzakonili potrebo po socialnem dialogu. Potrebo po tem, da živimo v družbi, ki je prestopila nek civilizacijski prag in spoznala, da ni mogoče družbeno pomembnih stvari urejati brez socialnega dialoga." Nov plačni sistem predstavlja realizacijo dolga do okoli 160.000 javnih uslužbencev, ker so se dolga leta odrekali normalni rasti plač, da bi lahko ta denar usmerili v odpravo plačnih nesorazmerij. "Sedaj imamo v javnem sektorju socialni mir in priložnost, da usmerimo energijo v kakovost in racionalizacijo," je napovedal Virant. Po ministrovih besedah v naslednjem obdobju davkoplačevalci od njih pričakujejo, da bodo javni sektor racionalizirali in privarčevali denar ter na ta način omogočili zniževanje davkov za državljane in podjetja. "Na nek način je projekt, ki ste ga danes zaključili s podpisi posameznih pogodb trden tudi zaradi tega, ker je plod dolgotrajnega pogajanja in soglasja, ki ga je možno nadgraditi z novimi rešitvami samo z novim soglasjem," je ob čestitki vsem pogajalcem dejal premier. Po njegovih besedah je ta dogovor tako trden, kot so dogovori znotraj Evropske unije, kjer so pogajanja dolgotrajna, potem pa je sprejeta odločitev trdna tudi zato, ker je za njeno spremembo potrebno soglasje vseh. Današnji podpis tarifnega dela trinajstih kolektivnih pogodb dejavnosti in poklicev je še zadnji korak pred vstopom javnih uslužbencev v nov plačni sistem, ki bo začel veljati septembra. Takrat se bodo uslužbencem tudi znatno zvišale plače. Kolektivna pogodba za javni sektor, ki jo je 21 od 27 reprezentativnih sindikatov javnega sektorja podpisalo v četrtek, pa je danes že začela veljati.


< PREDSTAVITEV SPREJETIH PODZAKONSKIH AKTOV S PODROČJA GRADITVE OBJEKTOV