22.05.2009 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

NAPOVEDNIK DOGODKOV ZOS V TEDNU OD 25. DO 29. MAJA 2009

Ljubljana, 22. 05. 2009 - V prihodnjem tednu se bo predsedstvo Združenja občin Slovenije sestalo z ministrom za šolstvo in šport, dr. Lukšičem, v Poljčanah bo potekal projektni seminar v organizaciji SVLR-ja, Inovativni razvoj območij Nature 2000 in drugih zavarovanih območij v okviru instrumentov razvojne prioritete "Razvoj regij" iz Operativnega programa za krepitev regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013". V Ljubljani se bo odvil posvet Negospodarstvo in DDV, na Ministrstvu za gospodarstvo bo potekal sestanek glede ureditve cen komunalnih storitev.


Torek, 26. maja 2009:

Sestanek predsedstva ZOS z ministrom dr. Lukšičem

Na sestanku bodo obravnavane naslednje teme

• problematika predšolske vzgoje in pričakovane spremembe na tem področju,

• problematika na področju financiranja vzgoje in izobraževanja,

• problematika investicij na področju izobraževanja in predšolske vzgoje

• in drugih aktualnih temah.

Projektni seminar: Inovativni razvoj območij Nature 2000 in drugih zavarovanih območij v okviru instrumentov razvojne prioritete "Razvoj regij" iz Operativnega programa za krepitev regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013"

Namen projekta je vzpodbujati lokalne skupnosti k razvoju projektnih idej in pripravi projektov. V ta nemn je razvito Orodje ERM. Z njim lahko lokalne skupnosti pripravijo projekte na območjih, ki jih zaznamuje visoka ekosistemska vrednost.

Razlog za vključevanje javnosti v načrtovanje programov in projektov na območjih Nature 2000 in drugih (za)varovanih območjih je potreba po sistematičnem razvoju tovrstnih območij, ki danes veljajo za nerazvita in manj zanimiva.

Cilji projekta seminarja so:

- predstaviti vsebinske projekte za inovativni razvoj območij nature 2000,

- pojasniti predvidene dejavnosti izvajanja instrumenta "Regionalni razvojni programi"

v nadaljnje.

-predstaviti aktualno temo,

- izpostaviti možnosti inovativnega regionalnega razvoja na zavarovanih območjioh.

Sreda, 27.maj 2009

Posvet: Negospodarstvo in DDV

Posvet bo temeljil na zakonodaji s področja DDV in praktičnih primerih, predstavili pa bomo tudi aktualna pojasnila DURS ter najnovejše sodbe Sodišča Evropskih Skupnosti.

Program:

davčni zavezanec, identifikacija in izbris iz DDV registra odbijanje DDV – posebnosti pri davčnih zavezancih, ki nimajo pravice do odbitka celotnega DDV:

odbitni delež začasni in končni odbitni delež DDV pri transakcijah z nepremičninami (najem, prodaja, uporaba) posebnosti pri izdajanju/prejemanju računov novosti DDV po 1.1.2009 novosti pri izpolnjevanju DDV-O obrazca obdavčljivi dogodek in nastanek obveznosti obračuna DDV

aktualna pojasnila DURS v zvezi z izvajanjem ZDDV-1 ter najnovejše sodbe sodišča EU

čŒetrtek, 28. maj

Sestanek na Ministrstvu za gospodarstvo

Sestanek, ki se ga bodo udeležili predstavniki ZOS, SOS in SVLR, bo potekal 28.5.2009, na MG, odprta tema pa bo preučitev možnosti za poenostavitev določanja cen komunalnih storitev.


< NAJAVA DOGODKA: POSVET Z NASLOVOM "UČINKOVITEJŠE ČRPANJE SREDSTEV EU