29.05.2009 Starost: 13 let
Kategorija: Novice

NAPOVEDNIK DOGODKOV ZOS V TEDNU OD 1. JUNIJA DO 5. JUNIJA

Ljubljana, 29. 05. 2009 - V prvem junijskem tedu se bodo predstavniki Predsedstva ZOS sestali na sestanku na Ministrstvu za finance na temo: Priprava drugega predloga Rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2009 - izračun prihranka.


Sreda, 3. junij 2009

Na podlagi sprejetih izhodišč Vlade RS za pripravo drugega rebalansa proračuna z dne 23. 4. 2009 in dveh sestankov s predstavniki obeh združenj občin z dne 18. 5. 2009 in 26. 5. 2009 so iz Ministrstva za finance RS poslali predlog izračuna, ki upošteva znižanje sredstev iz državnega proračuna za občine po tretjinah.

 

S strani Ministrstva za finance je  predlagano:

1. da se povprečnina zniža za 2 EUR, kar v skupnem znesku pomeni 3,5 mio. EUR manj

    finančne izravnave.

 

2. da se skupni davčni prihodki povečajo iz sedanjih 24 % na 30 %, kar v skupnem

    znesku pomeni 4,5 mio. EUR manj Dohodnine - občinski vir.

 

3. da se sredstva za sofinanciranje investicij zmanjšajo za 3,65 %, kar v skupnem

   znesku pomeni 4 mio. EUR manj sredstev za sofinanciranje investicij.


< 29. REDNA SEJA VLADE