06.05.2016 Starost: 6 let

NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 9. DO 13. MAJA 2016

Ljubljana, 6. 5. 2016 - V naslednjem tednu se bodo odvili sledeči dogodki.


Sreda, 11. 5. 2016
SEMINAR - VLAK IN KOLO - ALTERNATIVA OSEBNEMU AVTOMOBILU NA VSAKDANJIH IN TURISTIČNIH POTEH
Seminar in delavnico 
o razvoju železniškega potniškega prometa v Sloveniji ter različnih možnostih kombiniranja prevoza z vlakom in kolesom kot alternativi uporabi osebnega avtomobila  pri prevozih na delo/izobraževanje in v prostem času organizirata Občina Borovnica in mreža CIVINET Slovenija-Hrvaška-JVE, v sodelovanju s Koalicijo za trajnostno prometno politiko in Slovensko kolesarko.

Podrobnejši program posveta je dostopen TU. 

Lokacija: Gostišče Godec, peplerjeva 12, Borovnica


Četrtek, 12. 5. 2016
SEMINAR - PREDSTAVITEV NOVOSTI ZAKONA O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH
Državni zbor RS je na svoji 17. redni seji med drugim sprejel novelo Zakona o kmetijskih zemljiščih. Ta prinaša številne novosti tudi lokalnim skupnostim. Tako novela zakona med drugim širi nabor objektov, ki jih lokalna skupnost s prostorskim aktom lahko dopusti graditi na vseh kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe. Prav tako pa bo lahko lokalna skupnost na trajno varovanih območjih dopustila gradnjo le določenih pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov. Novosti pa so prav tako tudi na področju zemljiških operacij, še posebej pri namakanju kmetijskih zemljišč.

Da bi se podrobno seznanili z vsemi novostmi vas vabimo, da se udeležite seminarja in se tako iz prve roke seznanite z vsemi novostmi, ki bodo vplivale na vaše delo v prihodnje. Novosti bodo predstavili predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki bodo odgovorili tudi na vaša vprašanja in dileme.


Lokacija: Državni svet RS, Šubičeva 4, Ljubljana


SESTANEK O AKTIVNOSTIH MINISTRSTEV V ZVEZI Z ZNIŽANJEM STROŠKOV DELOVANJA OBČIN OZ. ODPRAVE ADMINISTRATIVNIH OVIR

Predstavniki združenj občin in predstavnikov Vlade RS bodo na sestanku razpravljali o aktualnih temah, naredili pregled dosedanjih aktivnostih in prisluhnili vašim predlogom. Zasnovane bodo nadaljnje aktivnosti, s poudarkom na zmanjševanju stroškov občin.

Lokacija: MJU, Tržaška cesta 21, Ljubljana


* * *


< 86. REDNA SEJA VLADE RS