12.02.2016 Starost: 7 let

NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 15. DO 19. FEBRUARJA 2016

Ljubljana, 12. 2. 2016 - V naslednjem tednu se bodo odvili sledeči dogodki.


Četrtek, 18. 2. 2016
SESTANEK - VREDNOTENJE NEPREMIČNIN

Namen sestanka, ki se bo pričel ob 11. uri je
razprava glede prehodnih rešitev za namen vrednotenja stavnih zemljišč do vzpostavitve evidence stavbnih zemljišč.

Lokacija: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, Ljubljana

SESTANEK - PRIPRAVA ODLOKOV O NADOMESTILU ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
Namen sestanka, ki se bo pričel ob 12.30, je obravnava določil 58. člena Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2016 in 2017, v povezavi s pripravo odlokov o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč.

Lokacija: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, Ljubljana

 

* * *


< REALIZACIJA UKREPOV ZA JAVNO FINANČNE PRIHRANKE OBČIN