05.06.2009 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 8. JUNIJA DO 12. JUNIJA 2009

Ljubljana, 05.06.2009 - V drugem tednu junija se bodo v okviru ZOS odvijali naslednji dogodki.


 

Ponedeljek, 08.06.2009

Na SVLR bo v ponedeljek, sestanek na temo realizacije 4. točke Dogovora, ki so ga na ministrstvu za finance podpisali dne 6.3.2009, kjer vlada RS zavezuje MKGP, da skupaj s prisotnimi ministrstvi in vladnimi službami proučijo možnost prenosa nezazidanih stavbnih, kmetijskih in dela gozdnih zemljišč, pomembnih za razvoj občin, s katerimi razpolaga Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov, v last lokalnim skupnostim.

 

Torek, 09.06.2009

Pričetek dvodnevnega sestanka Biroja in Stalnega odbora kongresa lokalnih in regionalnih oblasti. Ob dogodku bo priložnost za izmenjavo mnenj in stališč o dejavnosti Sveta Evrope, še posebej Kongresa, na področju lokalne in regionalne samouprave. Prav tako bo ta dan sestanek na Ministrstvu za gospodarstvo- Direktorat za energijo. Na sestankubo govora o načelih pri oskrbi z električno energijo in o pričakovanjih občin v zvezi s tem.

Sestanka se bodo udeležili predstavniki Združenja.

Sreda, 10.06.2009

Evropska komisija v sodelovanju s Stella Consulting in MWH organizira predstavitveno delavnico o programu LIFE+ v Sloveniji, ki bo v prostorih Agencije RS za okolje, Ljubljana. Na delavnici bodo predstavili vsebino in pogoje razpisa LIFE+ 2009.


< ODBOR DZ ZA OKOLJE SPREJEL VRSTO SKLEPOV O PROBLEMATIKI UPRAVLJANJA ZA VODAMI