04.03.2016 Starost: 5 let

NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 7. DO 11. MARCA 2016

Ljubljana, 4. 3. 2016 - V naslednjem tednu se bodo odvili sledeči dogodki.


Ponedeljek, 7. 3. 2016
SESTANEK DELOVNE SKUPINE ZDRUŽENJ OBČIN
Delovna skupina, ki jo sestavljajo predstavniki vseh treh združenj občin, se bo sestala z namenom priprave izhodišč za pripravo Strategije razvoja lokalne samouprave. Sestanek se bo pričel ob 10. uri.

Lokacija: Združenje občin Slovenije, Dunajska 156, Ljubljana

Torek, 8. 3. 2016
SESTANEK - INFORMACIJSKA PRENOVA EVIDENC GURS
Na dnevnem redu sestanka, ki se bo pričel ob 12. uri, bo:

  1. Seznanitev z Informacijsko prenovo nepremičninskih evidenc GURS
  2. Uskladitev podatkov o mejha občin v registru prostorskih enot in zemljiškem katastru
  3. Vzdrževanje registra prostorskih enot (naselij, ulic, volilne enote, volišča, KS, četrtne skupnosti, vaške skupnosti...)
  4. Vodenje podatkov o upravljavcih občinskega premoženja
  5. Vzdrževanje podatkov o nepremičninah - neposredno vzdrževanje registrskih podatkov o stavbah in delih stavb in opozarjanje na neevidentirane spremembe
  6. Mestne občine - vzdrževanje evidence upravnikov

Lokacija: Geodetska uprava RS, Zemljemerska 12, Ljubljana

Sreda, 9. 3. 2016
NA MDDSZ O CENAH V DOMOVIH ZA STAREJŠE
Na sestanku, ki ga sklicuje Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, bo razprava tekla o problematiki cen storitev v domovih za starejše. Sestanek se bo pričel ob 10. uri.

Lokacija: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, Ljubljana

Četrtek, 10. 3. 2016
SEMINAR - ENERGETSKA PRENOVA STAVB V LASTI OBČIN V PRHODNJIH LETIH
Vlada RS je oktobra 2015 sprejela Dolgoročno strategijo za spodbujanje naložb energetske prenove stavb, ki ima med operativnimi cilji do leta 2020 zapisano prenovo 1,8 milijona m2 stavb v širšem javnem sektorju v obdobju 2014-2023 (OP EKP 2014-2020).


V okviru nove finančne perspektive 2014 - 2020 je področju energetike namenjenih skupaj 232 mio EUR, od tega 186 mio EUR za učinkovito rabo energije, 26 mio EUR za obnovljive vire energije in 20 mio EUR za razvoj pametnih omrežij. Država bo spodbujala energetsko prenovo stavb, predvsem javnega sektorja, rabo obnovljivih virov energije pri proizvodnji toplote in električne energije ter inteligentne sisteme za distribucijo energije, ki delujejo pri nizkih in srednjih napetostih.


Namen seminarja, ki se bo pričel ob 10. uri, je podrobnejša seznanitev z vsebino strategije, s predvidenimi razpisi za občine, z razpisno dokumentacijo ter z energetskim pogodbeništvom.

Lokacija: Državni svet RS, Šubičeva 4, Ljubljana


SESTANEK DELOVNE SKUPINE ZA PRIPRAVO STRATEGIJE RAZVOJA LOKALNE SAMOUPRAVE V REPUBLIKI SLOVENIJI
Na sestanku, ki ga sklicuje Ministrstvo za javno upravo, se bodo sestali vsi čalni delovne skupine za pripravo Strategije razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji. Svoje člane je v delovno skupino imenovalo tudi Združenje občin Slovenije. Sestanek se bo pričel ob 10. uri.

Lokacija: Ministrstvo za javno upravo, Tržaška c. 19/aIII, Ljubljana

SESTANEK - PROSTORSKA IN GRADBENA ZAKONODJA
Na sestanku, ki se bo pričel ob 13. uri, bodo obravnavane podane pripombe vezane na novo prostorsko in gradbeno zakonodajo.

Lokacija: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, Ljubljana


Petek, 11. 3. 2016
DELOVNO SREČANJE - OBRAVNAVA PREDLOGA ZAKONA O JAVNIH FINANCAH IN ZAKONA O RAČUNOVODSTVU
Združenja občin v sodelovanju z Ministrstvom za finance in Mestno občino Kranj organiziramo delovno srečanje z namenom pogovora o osnutku Zakona o javnih financah in Zakona o računovodstvu.


Zaradi izjemno obsežne in zahtevne materije predloga Zakona o javnih financah in predloga Zakona o računovodstvu ter prihajajočega roka za oddajo pripomb vas vljudno vabimo k udeležbi, saj je namen delovnega srečanja predvsem razjasnitev odprtih vprašanj, ki so se pojavila znotraj obravnave med predstavniki občin in delovnih teles združenj.


S strani Ministrstva za finance se bodo sestanka udeležile državna sekretarka mag. Mateja VRANIČAR ERMAN, vodja delovne skupine za pripravo ZJF generalna direktorica Marija JANC in strokovni sodelavki iz Direktorata za proračun.


Lokacija: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj

* * *


< NA MIZŠ O PREDLOGU ZAKONA O ŠPORTU