03.10.2014 Starost: 8 let

NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 6. DO 10. OKTOBRA 2014

Ljubljana, 3. 10. 2014 - V naslednjem tednu vasvabimo, da se udeležite seminarja "konstitutivna seja občinskega sveta ".


Torek, 7. 10. 2014
Konstitutivna seja občinskega sveta

Približujejo se šeste redne volitve županov in volitve v občinske svete in da bi imeli pri pripravi konstitutivnih sej občinskih svetov čim manj težav združenja občin skupaj s Službo za lokalno samoupravo organizirajo seminar, na katerem bo predstavljeno kako se dobro pripraviti na konstitutivno sejo občinskega sveta in kaj vse je potrebno za njeno izvedbo.


Predavatelji bodo spregovorili tudi o pravicah funkcionarjev po izteku mandata in o nezdružljivost funkcij.

Ciljna skupina tokratnega seminarja so direktorji občinskih uprav.


Posamezne vsebinske sklope bosta predstavila mag. Vesna Juvan Gotovac in dr.Roman Lavtar iz Službe za lokalno samoupravo, na seminarju pa bodo sodelovali tudi drugi sodelavci službe.

* * *


< MESEČNI UTRIP MESECA SEPTEMBRA