03.04.2009 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 6. DO 10. APRILA 2009

Ljubljana, 3. 4. 2009 - V prihodnjem tednu se bo Predsedstvo ZOS srečalo s mag. Zlato Ploštajner, Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Odbor za lokalno samoupravo DS RS bo obravnaval problematiko občinskih prostorskih aktov, potekal pa bo tudi posvet na temo nomotehnike za občine. Več v nadaljevanju.


Ponedeljek, 06. 04. 2009

Skupno srečanje vodstev ZOS in SOS z ministrico mag Zlato Ploštajner. Poglavitna tema srečanja bo se nanašala na iskanje rešitve nastalih težav - s podobnimi težavami se srečujejo članice obeh reprezentativnih združenj - in oblikovanje smernice za učinkovitejše delovanje občin.


Torek, 07. 04. 2009

Komisija DS RS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj bo obravnavala problematike postopkov sprejemanja občinskih prostorskih načrtov. Združenje občin je Komisiji, kot gradivo posredovalo povzetek pogovora z ministrom Erjavcem.

Sreda, 08. 04. 2009

Usposabljanje za ocenjevanje škode na kmetijskih pridelkih. V letu 2009 bo Uprava RS za zaščito in reševanje organizira Usposabljanja za člane občinskih in regijskih komisij za ocenjevanje škode na kmetijskih pridelkih. Pripravlja tri usposabljanja. Tretje usposabljanje bo namenjeno občinam Zahodno Ĺ tajerske, Gorenjske, Koroške in Ljubljanske regije. Uprava z organiziranjem usposabljanja ločeno po regijah omogoča, da se ga lahko udeleži čim več občin.

Sreda, 08. 04. 2009

Seminar nomotehnika v občinskih predpisih s poudarkom na problematiki v okoljski zakonodaji. Urejeni, jasni in konsistentni predpisi so pogoj za sproščeno in mirno reševanje nasprotij, ki jih prinašajo različni interesi v družbi. Seminar bo v na Pravni fakulteti v Ljubljani.


* * *


< 20. REDNA SEJA VLADE RS