30.12.2008 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 5. 1. DO 9. 1. 2009

V prvem tednu leta 2009 smo na Združenju občin slovenije za vas pripravili dva dogodka.


Sreda, 7. 1. 2009

 

Srečanje članov Predsedstva Združenja občin Slovenije s predsednikom Državnega zbora RS dr. Pavlom Gantarjem

 

Srečanje bodo predstavniki ZOS izkoristili za predstavitev združenja, kot tudi za pogovor o problematiki na področju lokalne samouprave in regionalnega razvoja in vlogo, ki jo pri tem ima Državni zbor Republike Slovenije.

Delegacijo Združenja občin Slovenije bodo sestavljali:

· Robert Smrdelj, predsednik Združenja občin Slovenije in župan občine Pivka

· Anton Kovše, podpredsednik Predsedstva Združenja občin Slovenije in župan občine Podvelka

· Zvonko Lah, podpredsednik Predsedstva Združenja občin Slovenije, župan občine Mirna Peč in poslanec DZ

· Franci Rokavec, član Predsedstva Združenja občin Slovenije in župan občine Litija.

 

Petek, 9. 1. 2009

 

1. seja Predsedstva Združenja občin Slovenije v letu 2009

 

1. seja Predsedstva Združenja občin Slovenije v letu 2009 bo potekala na Občini Ĺ enčur.

 

Na dnevnem redu tokratne seje bo:

1. Potrditev dnevnega reda

2. Potrditev zapisnika 6. seje Združenja občin Slovenije

3. Predlog poslovnika 11. Skupščine ZOS

4. Predlog delovnega predsedstva 11. Skupščine ZOS

5. Predlog poročila o delu in zaključnega računa za leto 2008

6. Predlog programa in finančnega načrta za leto 2009

7. Obravnava problematike s področja okolja in prostora (problematika Nature 2000, problemi pri sprejemanju OPN-jev, umeščanje objektov za pridobivanje OVE v prostor, problematika komunalnih odpadkov, financiranje kohezijskih projektov odvajanja in čiščenja odpadnih vod, problematika razpršene gradnje) - k točki je vabljen minister za okolje in prostor, Karl Viktor Erjavec.

8. Razno.

 

* * *


< SPREJETA UREDBA O NAČINU NAKAZOVANJA DOHODNINE OBČINAM