01.07.2016 Starost: 7 let

NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 4.7.-8.7.2016

V tem tednu vam na kratko predstavljamo dogodke, ki se bodo odvijali na ZOS.


Torek, 5.7.2016

DELAVNICA: VPELJAVA NOTRANJIH PRAVIL V POSLOVANJE OBČINE

Na delavnici, ki je namenjena članicam Združenja občin Slovenije, bodo slušateljem predstavljene strukture in vsebine vzorčnih notranjih pravil,  predvsem pa tudi kakšna je dobra praksa in pristop pri uvajanju notranjih pravil v poslovno okolje občine.

Četrtek, 7.7.2016

SEMINAR: PRIPRAVA IN IZVRŠEVANJE OBČINSKEGA PRORAČUNA

Priprava proračuna je zahtevna naloga, kar vedo vsi, ki se s tem ukvarjajo. Zato smo na ZOS pripravili seminar, na katerem se bodo udeleženci seznanili z načeli poslovanja javnih financ ter z načeli financiranja občin. S predavatelji boste osvežili postopke priprave občinskega proračuna in finančnih načrtov neposrednih in posrednih uporabnikov občinskega proračuna. 

Kraj: dvorana Državnega sveta, Šubičeva 4, Ljubljana

Pričetek: 10.00 

 SESTANEK NA MOP

Sestanek na temo subvencij najemnin v tržnih stanovanjih bo 7.7. ob 9 uri na Direktoratu za prostor, graditev in stanovanja. -PRESTAVLJEN NA 14.7.2016 OD 10-12URE.

 

Petek, 8.7.2016

SESTANEK NA MINISTRSTVU ZA ZDRAVJE

Ministrstvo za zdravje nam je v fazi medresorske obravnave posredovalo Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti, na katerega bomo podali pripombe. Predlog novele zakona pregledate smo v pregled in pripombe poslali tudi občinam. 

Ministrstvo je na to temo sklicalo sestanek, ki bo 8.7.2016 ob 9 uri v veliki sejni sobi  na MZ, Štefanova ulica 5, Ljubljana.


< ZAHTEVA ZA PRILAGODITEV VIŠINE POVPREČNINE V 2016 IN POZIV K ZAČETKU POGAJANJ O FINANCIRANJU OBČIN V LETIH 2017 IN 2018