28.03.2009 Starost: 13 let
Kategorija: Novice

NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 30. MARCA DO 3. APRILA 2009

Ljubljana, 20. 3. 2009 - V prihodnjem tednu se bo Predsedstvo ZOS srečalo s Karlom Viktorjem Erjavcem, ministrom za okolje in prostor se pogovarjalo s predstavniki Ministrstva za finance v zvezi zureditvijo sistema DDV-ja, potekal pa bo tudi sestanek slovenske delegacije v Kongresu lokalnih in regionalnih oblasti v Svetu Evrope.  Ponedeljek, 30. 3. 2009


Na podlagi pobude Združenja

občin Slovenije v zvezi z ureditvijo sistema DDV-ja pri investicijah občin in

ureditvijo sistema likvidnostnega zadolževanja pri financiranju EU projektov v

občinah bo v ponedeljek potekal sestanek pri ministru za finance, dr. Križaniču.

Torek, 31. 3. 2009

Predsedstvo ZOS se bo

sestalo na drugi tematski seji in Karlu Viktorju Erjavcu, ministru za okolje in

prostor predstavilo problematiko občin, ki so v pristojnosti ministrstva. Med

drugim bodo spregovorili o  problemih pri sprejemanju OPN- jev,

problematiki Nature 2000, umeščanju objektov za pridobivanje OVE v prostor, o

problematiki komunalnih odpadkov, financiranju kohezijskih projektov odvajanja

in čiščenja odpadnih vod in problematiki določanja cen komunalnih storitev.

Torek, 31. 3. 2009

Sestanek slovenske

delegacije v Kongresu lokalnih in regionalnih oblasti v Svetu Evrope ima na

dnevnem redu organizacijska in kadrovska področja. Med drugim bodo imenovali

predsednika slovenske delegacije v kongresu lokalnih in regionalnih oblasti

Sveta Evrope, izvedli bodo imenovanja v delovna telesa CLARE, dogovorili bodo

udeležbo na 16. Plenarnem zasedanju CLARE (3.-5. Marec 2009 v Strasbourgu),

spregovorili bodo tudi o organizaciji in dogovoru o udeležbi na sestanku

stalnega odbora in biroja CLARE  8.

in 9. junija in organizaciji spremljajočih dogodkov.

čŒetrtek, 2. 4. 2009

V  letu 2009 bo Uprava

RS za zaščito in reševanje organizira Usposabljanja za člane občinskih in

regijskih komisij za ocenjevanje škode na kmetijskih pridelkih. Pripravlja tri

usposabljanja. Drugo usposabljanje bo namenjeno občinam Vzhodno Ĺ tajerske,

Prekmurske in Podravske regije. Uprava z organiziranjem usposabljanja ločeno po

regijah omogoča, da se ga lahko udeleži čim več občin.

 * * *


< DZ KONČAL OBRAVNAVO TUDI O NOVELI ZIPR -A